Φυσιοπαθητική και Ομορφιά

Φυσιοπαθητική και Ομορφιά

26-12-2016
Λέγοντας φυσιοπαθητική Naturopathy εννοούμε ένα σχεδόν νέο αυτόνομο  εκλεκτικό σύστημα συμπληρωματικής προληπτικής ιατρικής το όποιο συνδυάζει  εκείνες τις μεθόδους  όπως…