Προσέξτε τα καυσαέρια

Ο καλός δρ Τζέκιλ μεταμορφώνεται στον κακό κ. Χάιντ και, με τον ίδιο περίπου τρόπο, η “καλή” χοληστερόλη μπορεί να…