Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»: Στις 8 Μαΐου τα sms στις νέες δικαιούχους, χρονοδιάγραμμα και εξετάσεις

Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»: Στις 8 Μαΐου τα sms στις νέες δικαιούχους, χρονοδιάγραμμα και εξετάσεις

29-04-2024
Το πρώτο ολοκληρωμένο Εθνικό πρόγραμμα που υλοποιείται στη χώρα μας, για την Πρόληψη, το Εθνικό Πρόραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ, παρουσιάστηκε…