Ενισχύονται οι κανόνες λειτουργίας και εποπτείας των δομών κοινωνικής φροντίδας – Νομοθετική ρύθμιση για διαφάνεια και λογοδοσία

Ενισχύονται οι κανόνες λειτουργίας και εποπτείας των δομών κοινωνικής φροντίδας – Νομοθετική ρύθμιση για διαφάνεια και λογοδοσία

06-04-2023
Ενισχύονται ακόμα περισσότερο οι κανόνες λειτουργίας και εποπτείας των μονάδων κοινωνικής φροντίδας προς την κατεύθυνση της νομιμότητας της διαφάνειας και…