Τρισδιάστατη Απεικονιστική Εξέταση μουμιών της Αιγυπτιακής Συλλογής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών

Τρισδιάστατη Απεικονιστική Εξέταση μουμιών της Αιγυπτιακής Συλλογής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών

20-06-2023
Η δεύτερη φάση του ερευνητικού προγράμματος Τρισδιάστατης Απεικονιστικής Εξέτασης μουμιών της Αιγυπτιακής Συλλογής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου πραγματοποιήθηκε στον Όμιλο…