Τι κρύβει η νυχτερινή υπερφαγία

Τι κρύβει η νυχτερινή υπερφαγία

26-12-2016
To 1955 πρωτοπεριγράφτηκε από τον Καθηγητή Al. Stunkard μια μορφή διαταραχής με βασικό τρίπτυχο αναγνώρισης, την πρωινή ανορεξία, την βραδινή…
Τα είδη  των διατροφικών διαταραχών

Τα είδη των διατροφικών διαταραχών

Ανάλογα με τα  συμπτώματα, οι διατροφικές διαταραχές κατατάσσονται σε τρία είδη: την νευρική ανορεξία, την νευρική βουλιμία και την αδηφαγική…
Νευρική βουλιμία

Νευρική βουλιμία

13-03-2009
Η βουλιμία συμπεριλαμβάνεται στις διατροφικές διαταραχές που πλήττουν κυρίως τις γυναίκες και χαρακτηρίζεται από ένα φαύλο κύκλο υπερφαγίας – λιμοκτονίας…