Τους στόχους του νέου Κέντρου Νέων Βιοτεχνολογιών και Ιατρικής Ακριβείας παρουσίασε το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τους στόχους του νέου Κέντρου Νέων Βιοτεχνολογιών και Ιατρικής Ακριβείας παρουσίασε το Πανεπιστήμιο Αθηνών

07-06-2018
Τους στρατηγικούς στόχους και τους βασικούς άξονες δράσης του νεοσυσταθέντος Κέντρου Νέων Βιοτεχνολογιών και Ιατρικής Ακριβείας παρουσίασε σήμερα η Ιατρική…