Η εβδομαδιαία χορήγηση ομαριγλιπτίνης της MSD, σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, πέτυχε παρόμοια μείωση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) με τη χορήγηση σιταγλιπτίνης

Η εβδομαδιαία χορήγηση ομαριγλιπτίνης της MSD, σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, πέτυχε παρόμοια μείωση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) με τη χορήγηση σιταγλιπτίνης

26-12-2016
Η ομαριγλιπτίνη, ένας υπό δοκιμή αναστολέας της διπεπτιδυλικής πεπτιδάσης – 4 (αναστολέας DPP-4) της MSD (γνωστής ως Merck & Co.,…