Κινδυνεύετε από υπέρταση;

26-12-2016
Η υπέρταση, δηλαδή η αρτηριακή πίεση που βρίσκεται σταθερά πάνω από τα φυσιολογικά όρια, είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες…