Χειρουργώ στο χώρο σας διακριτικά, εχέμυθα (φωτογραφίες, βίντεο, μόνο για ιστορικούς λογους). Αποστείλατε αίτημα, Αριστοτέλους 17 με την ένδειξη: ταξιδιάρης χειρουργός.