11.000 αλλοδαποί έχουν εξεταστεί στα συνοριακά κέντρα του Έβρου

26-12-2016

Περισσότεροι από 11.000 αλλοδαποί  εξετάσθηκαν, ενώ 1745 εμβολιάσθηκαν   στα πλαίσια υλοποίησης «Δράσεων ιατρικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα που ενδεχομένως χρήζουν διεθνούς προστασίας στην περιοχή Έβρου». Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η παροχή σημαντικής βοήθειας στις ευπαθείς αυτές ομάδες, τόσο  από ιατρικής όσο και ψυχοκοινωνικής πλευράς, αλλά και υλικών παροχών, ενώ είναι σημαντική και η αποσυμφόρηση των νοσοκομείων από περιστατικά πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Ειδικότερα, από  τον Απρίλιο μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2012 πραγματοποιήθηκε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, στο πλαίσιο Επειγόντων Μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για το Επιχειρησιακό έτος 2011. Το πρόγραμμα υλοποίησε το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με εταίρο την 4η ΥΠΕ.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στα Συνοριακά Κέντρα Φύλαξης Κυπρίνου, Σουφλίου, Φερρών, Τυχερού και Βέννας Έβρου. Η χρηματοδότηση ήταν με συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων κατά 80% και συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας  κατά 20%.