1,3 εκατομμύρια ευρώ στο ΕΣΥ για την περίθαλψη των ανασφάλιστων

26-12-2016

Σχεδόν 1,3 εκατ. ευρώ θα κατανεμηθούν σε 88 δημόσια νοσοκομεία σε όλη την χώρα για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των οικονομικά αδύνατων πολιτών. 

Την μερίδα του λέοντος λαμβάνουν τα νοσοκομεία της 1ης Υγειονομικής περιφέρειας με 415.000 ευρώ. Ακολουθούν η 6η Υγειονομική περιφέρεια με 225.300 ευρώ, 2η Υγειονομική περιφέρεια με 220.600 ευρώ και η 3 υγειονομική περιφέρεια με 99.000 ευρώ. 

Τα νοσοκομεία της 4ης Υγειονομικής περιφέρειας λαμβάνουν επιχορήγηση ύψους 184.000 ευρώ, της 5ης ΥΠΕ 87.000 ευρώ και η 7η ΥΠΕ με 63.000 ευρώ.