1η Νοεμβρίου: “Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων”

26-12-2016

Σημαντικά μειωμένος εμφανίζεται το 2013 ο αριθμός των δωρητών οργάνων, με μόλις 4,3 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού, από 7 δότες που ήταν πέρυσι. Μέχρι και τον περασμένο Σεπτέμβριο, πραγματοποιήθηκαν 142 μεταμοσχεύσεις στην χώρα μας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Λόγω της έλλειψης μοσχευμάτων στην χώρα μας, συνηθέστερες χώρες από τις οποίες λαμβάνονται μοσχεύματα για Έλληνες ασθενείς είναι η Γερμανία, η Κύπρος και η Αμερική, λόγω της άριστης οργάνωσης των Κέντρων Δοτών τους (registries) και της σε υψηλή ανάλυση τυποποίησης τους.

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) σε μια προσπάθεια να υπενθυμίσει στο ευρύ κοινό τη σημασία της Δωρεάς Οργάνων, έχει θεσπίσει την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους, ως «Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων». Οι «Ημέρες» αφιερωμένες σε ευαίσθητα κοινωνικά θέματα, στην ενημέρωση και την πρόληψη ασθενειών, αποτελούν ένα παγκόσμιο πια θεσμό, που υπενθυμίζει στους πολίτες την ευθύνη τους κυρίως απέναντι στον εαυτό τους, αλλά και απέναντι στους άλλους.

Φέτος, η «Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων», θα τιμηθεί σήμερα (01/11) στις 8 το βράδυ,  στο πλαίσιο της τελετής έναρξης του 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μεταμοσχεύσεων.

Τι πρέπει να γνωρίζεται για την «Εικαζόμενη συναίνεση»

Από την 1η Ιουνίου 2013,  με την έναρξη ισχύος του νέου νόμου περί μεταμοσχεύσεων (ν.3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων»),  έγινε η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2010/53/EΕ που, μεταξύ άλλων, προβλέπει τον τρόπο συναίνεσης στη δωρεά οργάνων. Στη περίπτωση της ελληνικής ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής οδηγίας, όσον αφορά το σχετικό άρθρο 9 του ν. 3984/2011, αυτό τροποποιήθηκε, με το ν. 4075/ΦΕΚ 89/11.4.2012, ως εξής: «Η αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων οργάνων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον, όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του, σύμφωνα με την παράγραφο 3 και κατόπιν συναίνεσης της οικογένειάς του».

Άρα το ελληνικό νομικό πλαίσιο δεν προβλέπει την εφαρμογή της «εικαζόμενης συναίνεσης» με τη μορφή που ισχύει σε άλλα κράτη, καθώς σε αυτή έχει προστεθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση η συναίνεση της οικογένειας του εκλιπόντος.