24.500 ραντεβού για πιστοποίηση αναπηρίας έχουν ακυρωθεί

26-12-2016

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων λόγω της απεργίας των γιατρών του ΕΟΠΥΥ. Μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι οι οποίοι πρέπει να «περάσουν» από κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας. Από τις 25 Νοεμβρίου, εξαιτίας της απεργίας, έχουν ακυρωθεί όλες οι προγραμματισμένες συνεδριάσεις των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ (Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας) που αφορούν σε 24.500 περιστατικά αναπηρίας. Στο ίδιο διάστημα, έχουν υποβληθεί 11.500 νέες αιτήσεις για αξιολόγηση.

Σε μια προσπάθεια να σταματήσει η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων, το υπουργείο Εργασίας προωθεί τροπολογία σύμφωνα με την οποία, οι γιατροί των ΚΕΠΑ θα υπάγονται πλέον σε ειδικό σώμα και όχι στον δυσλειτουργικό ΕΟΠΠΥ. Ειδικότερα, η τροπολογία, η οποία αναμένεται να κατατεθεί άμεσα στην Βουλή, προβλέπει ότι οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ που είναι ενταγμένοι στο Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας ΚΕΠΑ, εξακολουθούν να υπάγονται σε αυτό. Οι γιατροί θα παρέχουν τις εξειδικευμένες υπηρεσίες τους για την απρόσκοπτη λειτουργία των υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014, ανεξάρτητα αν κατά το μεταβατικό αυτό στάδιο συνεχίσουν να υπηρετούν στον ΕΟΠΥΥ ή σε άλλο δημόσιο Υγειονομικό Σχηματισμό, ή εάν επιλέξουν να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα ή να ασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα.