250 εκατομ. ευρώ από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την ενίσχυση του ΕΣΥ

24-09-2018

Τουλάχιστον 250 εκατ. ευρώ θα διαθέσει το Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος για την ενίσχυση του ΕΣΥ.  O πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικόλαος Βούτσης, συναντήθηκε με εκπροσώπους του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Σ. Νιάρχος, τους οποίους υποδέχθηκε στο γραφείο του στη Βουλή.

Η τριμελής αντιπροσωπεία του Ιδρύματος αποτελείτο από τον κ. Γεώργιο Αγουρίδη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και νομικό σύμβουλο, την κ. Λίνα Γιωτάκη, αναπληρώτρια νομική σύμβουλο, και τον κ. Γιάννη Ζερβάκη, διοικητικό διευθυντή. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της συζήτησης στη Βουλή του σχεδίου νόμου που αφορά την Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος Σταύρος Σ. Νιάρχος και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας.

Ειδικότερα, το κοινωφελές ίδρυμα ανέλαβε το κόστος πραγματοποίησης οκτώ έργων, το οποίο υπολογίζεται κατά προσέγγιση σε 200-250 εκατομμύρια ευρώ, με αποκλειστική δαπάνη και μέριμνά του, χωρίς την καταβολή χρηματικού ποσού από το Ελληνικό Δημόσιο.

Τα τρία πρώτα από τα έργα αυτά αφορούν τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό (Ι) του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, (ΙΙ) του Νοσοκομείου Παίδων Θεσσαλονίκης και (ΙΙΙ) κτιρίου το οποίο θα ανεγερθεί στον χώρο του Γενικού Νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική» με σκοπό να λειτουργήσει ως έδρα του Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα υπόλοιπα πέντε έργα έχουν ως αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού σε συγκεκριμένα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, την προμήθεια νέου εξοπλισμού για τις αεροδιακομιδές του ΕΚΑΒ, τη χρηματοδότηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση τραυμάτων και ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, καθώς και την πραγματοποίηση κάθε άλλου συναφούς έργου που πρόκειται να συμφωνηθεί με το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο πρόεδρος της Βουλής ευχαρίστησε τους εκπροσώπους του Ιδρύματος για την ιδιαίτερα σημαντική αυτή προσφορά του και συνεχάρη τα στελέχη του για τη στάση που κράτησε το Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος καθ’ όλη τη διάρκεια της πολυετούς κρίσης.