Εμβόλια: ζήτημα πολιτικής και «κουλτούρας», του Γιάννη Κυριόπουλου

Ο Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας Γιάννης Κυριόπουλος, σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας που διεξήγαγε η Reputation Unique σε συνεργασία με το Healthview σχετικά με τον εμβολιασμό κατά της γρίπης, αναδεικνύει το έλλειμμα πολιτικής και κουλτούρας που υπάρχει στο γενικότερο πληθυσμό όταν ακόμη και επαγγελματίες της ενημέρωσης φαίνεται να κρατούν μία επιφυλακτική έως αρνητική στάση για την αξία του εμβολιασμού στη θωράκιση της δημόσιας υγείας.  Ο κος Κυριόπουλος αναφέρει:

Η «κουλτούρα» εμβολιαστικής κάλυψης στη χώρα έχει μακρά και θετική παράδοση χάρις στο «βιβλιάριο υγείας του παιδιού» στη δεκαετία του 1970 από τον αείμνηστο Σπύρο Δοξιάδη. Το εγχείρημα αυτό συνέβαλε στη βελτίωση των μέτρων προστασίας του παιδικού πληθυσμού και ενθάρρυνε «εξ επαγωγής» τη βαθμιαία εισαγωγή του εμβολιασμού των ενηλίκων.

Όμως, την τελευταία δεκαετία και ιδιαιτέρως στην παρούσα συγκυρία, εμφανίζουν αμφότερα αφενός «ρήγματα υπευθυνότητας» και αφετέρου προβλήματα χρηματοδοτικής υποστήριξης από τα νοικοκυριά για τα εμβόλια που βρίσκονται εκτός προγράμματος ή στις περιπτώσεις που απαιτείται υψηλό κόστος χρόνου.

Τα φαινόμενα αυτά πλήττουν κρίσιμες πλευρές των πολιτικών εμβολιασμού, όπως είναι το ζήτημα της γρίπης  σε ομάδες του πληθυσμού με υψηλή τρωτότητα ή με θέση επαγγελματικής  δραστηριότητας στην υγεία ή ακόμη που έχουν τη δυνατότητα επιρροής στην κοινή γνώμη, όπως είναι οι δημοσιογράφοι.

Υπό το πρίσμα αυτό, η παρούσα έρευνα γνώμης σε επαγγελματίες ενημέρωσης έχει υψηλή σπουδαιότητα, επειδή αντανακλά τις τάσεις που επικρατούν στην κοινωνία, καθώς επίσης ανιχνεύουν τη δυναμική αυτού που εκπέμπουν, διαχέουν και εκλαϊκεύουν την πληροφορία και την επιστημονική γνώση για την αναγκαιότητα εμβολιαστικής κάλυψης.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι επαγγελματίες ενημέρωσης παρά το γεγονός ότι είναι εκτεθειμένοι σε επαφές με μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν εμβολιάζονται  και θεωρούν ότι μόνον στις περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου απαιτείται κάλυψη.

Σχετικά με τις γνώσεις για τον εμβολιασμό κατά της γρίπης διαπιστώνεται έλλειμμα γνώσης και ενδεχομένως συμμόρφωσης, πράγμα το οποίο μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη συλλογική γνώση και κινητοποίηση του πληθυσμού για την αναζήτηση κάλυψης.

Παρά το γεγονός ότι οι δημοσιογράφοι υγείας έχουν καλύτερη γνώση και πιο θετικές πεποιθήσεις με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους, εν τούτοις εμφανίζουν κενά και κατά συνέπεια μείζονα περιθώρια βελτίωσης.

Συμπερασματικά, το ζήτημα εμβολιαστικής κάλυψης για τη γρίπη από την πλευρά των δημοσιογράφων απεικονίζει την αρνητική κατάσταση στα εμβολιαστικά προγράμματα των ενηλίκων και απαιτεί κινητοποίηση για την προτεραιοποίηση του ζητήματος αυτού.

Εξάλλου, η διαχρονική πλημμέλεια των αρχών και η έλλειψη «κουλτούρας» αυτοφροντίδας των πολιτών αποτελούν τα αίτια χαμηλής υπευθυνότητας και ανάπτυξης αντιεμβολιαστικής «παρακουλτούρας». 

Δείτε τα ευρήματα της έρευνας του healthview σχετικά με το εμβόλιο της γρίπης.

 

Διαβάστε επίσης:

«Σαρώνει η γρίπη στον ανεμβολίαστο πληθυσμό

Οι εξάρσεις γρίπης και ιλαράς είναι τα «αντίτιμα» του αντιεμβολιαστικού κινήματος

In this article