Οι 10 προαπαιτούμενες δράσεις για την Υγεία που πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι τον Αύγουστο

14-05-2018

Τουλάχιστον 10 δράσεις από τις 88 προαπαιτούμενες που πρέπει να υλοποιήσει η κυβέρνηση ως τον Αύγουστο , προκειμένου να βγει η χώρα από τα Μνημόνια, αφορούν στην Υγεία. Μεταξύ αυτών είναι το νομοσχέδιο για τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αλλά και η «συμβασιοποίηση»  οπτομέτρων και ειδικής αγωγής. Πιο αναλυτικά:

  • Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να λάβει διαρθρωτικά μέτρα για τον εξορθολογισμό των δαπανών υγείας του ΕΟΠΥΥ που αφορούν σε υπηρεσίες οι οποίες παραμένουν χωρίς σύμβαση (οπτικά καταστήματα και ειδική αγωγή). Αυτό σημαίνει ότι άμεσα ο EOΠΥΥ θα πρέπει να προχωρήσει στη σύναψη συμβάσεων με δύο κατηγορίες παρόχων οι οποίοι έχουν διατυπώσει την άρνησή τους.
  • Οι αρχές θα εφαρμόσουν μέχρι τον Απρίλιο τα 14 μέτρα που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης του EOΠYY για να μειώσουν το ποσό των υπερβολικών δαπανών.
  • Εφαρμογή τουλάχιστον 20 θεραπευτικών πρωτοκόλλων και ένταξη τους στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγής.
  • Υποχρεωτική εγγραφή των ασθενών στις ΤΟΜΥ, με τη λειτουργία διαδικασίας ελέγχου της πρόσβασης να εφαρμόζεται σταδιακά το 2018.
  • Είσπραξη του υπολειπόμενου οφειλόμενου clawback (2013-2015) των παρόχων του ΕΟΠΥΥ και τυχόν υπόλοιπο του 2016.
  • Επέκταση ανώτατων ορίων  2018 για τα διαγνωστικά, τις ιδιωτικές κλινικές και τα φαρμακευτικά προϊόντα για τα επόμενα τρία χρόνια.
  • Κεντρικό σύστημα προμηθειών.
  • Αναθεωρημένο δελτίο τιμών φαρμάκων το Μάιο με σημαντικές μειώσεις.
  • Αύξηση της διείσδυσης των γενόσημων φαρμάκων κατά 40%.
  • Νομοσχέδιο για τη λειτουργία και ίδρυση ιδιωτικών κλινικών και ρυθμίσεις για την μονάδες ημερήσιας νοσηλείας προκειμένου να μειωθούν οι περιορισμοί στη δημιουργία και λειτουργία, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ.