«Σωτηρία»: Λυπούμαστε για τον κατήφορο της ΠΟΕΔΗΝ…

Σε απάντηση του λιβελογραφήματος – ανακοίνωση, την οποία εξέδωσε την περασμένη Παρασκευή 13 Ιουλίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) για τη διοίκηση του νοσοκομείου της Αθήνας «Σωτηρία», η διοίκηση του ιδρύματος εξέδωσε την Δευτέρα 16 Ιουλίου την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Φαίνεται ότι το θέρος δεν είναι επαρκής αιτία για την παύση του υβρεολογίου και
των ψεμάτων από τον ¨Σύλλογο Εργαζομένων¨ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».
Υβρεολόγιο όπως καταχρηστική και καταστροφική διοίκηση, αδύναμος, ανίκανος και
μικρός διοικητής αλλά και η ονομασία των 7 φυσικών Προϊσταμένων στην
Νοσηλευτική Διεύθυνση (Διευθύντρια και 6 Τομεάρχες) ως ¨ρουφιάνων¨ και
¨κυβερνητικό εταίρο¨ είναι προσφωνήσεις που όσο και να λυπούν την διοίκηση δεν
μπορεί να κάνει κάτι, για όσα αναφέρονται στην ¨καταγγελία¨ τους της 13/7/18 και
που ¨υιοθετεί¨ και η ΠΟΕΔΗΝ.
Αυτό το κάτι δεν είναι μόνο θέμα καλής αγωγής και ακαδημαϊκού επιπέδου˙ που
είναι και αυτό, αλλά κυρίως έχει να κάνει με αυτούς που μετρούν το μπόι τους και το
βρίσκουν πολύ υψηλότερο της σκιάς τους.
Επί των ανωτέρω υπάρχουν ειδικότεροι για βοήθεια.
Και τώρα επί των 5 θεμάτων ¨ουσίας¨ και συγγνωστού ψεύδους και παραποίησης
από τους συντάξαντες:
1. Η Τράπεζα Πειραιώς σαν διάδοχη της τέως Αγροτικής Τράπεζας που διατηρούσε
κατάστημα στο Νοσοκομείο μας, και στα πλαίσια όλων των Ελληνικών Τραπεζών
για μείωση του φυσικού δικτύου τους, και μέσα στην συμβατική ευχέρεια που
είχε (σύμβαση 1-9-2015) με το Νοσοκομείο, ειδοποίησε την 8-2-2018 για: «…τη μη
συνέχιση (μετά την 5η
Ιουλίου 2018 ) της μεταξύ μας μισθωτικής σχέσης..».
Αμέσως το Νοσοκομείο μας (Απόφαση Δ.Σ. 13/27-4-2018) ενέκρινε την
δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Τήρηση της
Ταμειακής Διαχείρισης και Μισθοδοσίας του Προσωπικού του Νοσοκομείου, η
οποία για την ώρα δεν έχει φέρει αποτελέσματα φυσικής παρουσίας. Δυο όμως
Τράπεζες ενδιαφέρονται να συνεργαστούν μαζί μας. Υπάρχει ήδη και η τελική
εισήγηση του Διευθυντή Διοικητικής – Οικονομικής Διεύθυνσης για αυτό.
2. Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία διατηρούσαν στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» πρακτορείο
από μακροτάτου χρόνου. Η υποκατάσταση της έγχαρτης αλληλογραφίας με άλλα
μέσα οδήγησε στα ΕΛ.ΤΑ. στο να μας αποστείλουν την υπ΄αριθμ. πρωτ. 16309/5-
7-2018 Απόφαση στην οποία αναφέρουν ότι: «…εξαιτίας αδυναμίας
τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας-πλήρους αυτοματοποίησης του
δικτύου των Ταχυδρομικών Πρακτορείων ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ τη λύση της από 11-09-
1997 σύμβασης και την αναστολή λειτουργίας του Ταχυδρομικού Πρακτορείου
Νοσοκομείου «Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών» από την Παρασκευή 29 Ιουνίου
2018», και που βεβαίως είχαν την δυνατότητα να πράξουν.
Παλαιότερα στην κοινωνία των φτωχών και ¨κοινωνικών αποβλήτων¨ όπως τις
ονόμαζαν οι ¨άρχοντες¨ της εποχής αναπτύσσονταν και άλλες δραστηριότητες στο
Νοσοκομείο μας στα όρια της νομιμότητας. Μη ζητηθεί να τις επαναφέρουμε,
απλώς δεν μπορούμε.
3. Ο όρος ¨διατομεακή¨ αναπτύχθηκε μακράν και πέρα του Οργανισμού του
Νοσοκομείου (ΦΕΚ: 737/1-4-13 τ. Β΄). Αυτό που έκανε η διοίκηση ήταν να
επαναφέρει την νομιμότητα κατανέμοντας τις κλίνες των πρώην ¨διατομεακών¨
στα τμήματα του Νοσοκομείου περιλαμβανομένων και των Πνευμονολογικών.
Καμμία κλίνη δεν κλείσαμε. Το κλείσιμο των 70 κλινών είναι απόλυτα ψευδές.
4. Επί μακρόν υπήρξε συνεννόηση με τον Καθηγητή κ. Συρίγο Διευθυντή της Γ΄
Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής να βρει το Νοσοκομείο χώρο
εγκατάστασης της Γ΄ΠΠ κατά την φάση ανακαίνισης της. Είχε συμφωνηθεί να
χρησιμοποιηθούν οι χώροι της πρώην 12ης Πνευμονολογικής Κλινικής μετά από
μικρής κλίμακας επεμβάσεις. Τώρα εάν εν τω μεταξύ και λόγω της εποχιακής
μικρότερης δραστηριότητας του Νοσοκομείου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και
άλλοι χώροι, είναι κάτι που χωρίς πείσματα η Διοίκηση και μετά από συνεννόηση
με το κ. Καθηγητή το έκανε. Η μικρή δαπάνη της επισκευής για ένα χώρο που
καταρρέει αξίζει τον κόπο.
Όλοι ξέρουν στο Νοσοκομείο ότι για πρώτη φορά εφέτος γίνονται επισκευές στα
κτίρια και αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ.
Τα χρήματα αυτά είναι προϊόν από την υποκατάσταση των εταιρειών που
παρείχαν καθαριότητα και σίτιση με ατομικές συμβάσεις. Παράλληλα το
Υπουργείο ενέταξε φέτος την αγορά επιπλέον εξοπλισμού πάνω από 1
εκατομμύριο ευρώ στο ΕΣΠΑ.
5. Η διοίκηση ενέταξε όλα τα εργαστήρια του Νοσοκομείου στο Πληροφοριακό
Σύστημα εκτός από μια μικρή συναφή ομάδα εργαστηρίων, και αυτό όχι με
υπαιτιότητα του Νοσοκομείου. Φρόντισε όμως για αυτή την ομάδα των
εργαστηρίων να αγοράσει τον ανάλογο εξοπλισμό και να επανεργοποιήσει μια
σύμβαση μηχανογραφικής υποστήριξης που είχε διακοπεί προ πολλού.
Το ότι όλα αυτά τα ψεύδη έχουν και προσωπικό υποκείμενο είναι
αδιαμφισβήτητο. Το να ασχολούνται όμως και ¨θεσμικά¨ μαζί μας φαίνεται ότι
κάτι κάνουμε καλά και τους πονάει».

In this article