29-08-2018

Νέα όρια  συνταγογράφησης καθώς και ελάχιστους ποσοστιαίους στόχους συνταγογράφησης , έθεσε το υπουργείο Υγείας για τα γενόσημα φάρμακα , κατά όγκο σε συσκευασίες. Συγκεκριμένα, η νέα απόφαση, την οποία υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, προβλέπει όρια συνταγογράφησης ανά ιατρική ειδικότητα, ανά περιφερειακή ενότητα και ανά  μήνα, ανά  ΑΜΚΑ  ασθενούς.

Επιπροσθέτως,  τίθενται  ελάχιστοι  ποσοστιαίοι – ανά  μήνα – στόχοι  συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων κατά όγκο σε συσκευασίες ανά θεραπευτική ομάδα και τρόπο χορήγησης.