61 εκατομμύρια ευρώ για υπερωρίες και αργίες στο ΕΣΥ

28-09-2017

Τουλάχιστον 60 εκατ. ευρώ θα διατεθούν φέτος για αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα δημόσια νοσοκομεία. Σύμφωνα με απόφαση που συνυπογράφουν ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός και ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης θα διατεθούν συνολικά 61.169.512,35 ευρώ τα οποία κατανέμονται ανά υγειονομική περιφέρεια ως εξής:

Α. Για την 1η Υ.ΠΕ Αττικής: Συνολική δαπάνη ύψους 15.771.179,11 €. Το ποσό αφορά 13.441 υπαλλήλους και 5.500.000 ώρες.

Β. Για τη 2η Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου: Συνολική δαπάνη ύψους  10.179.037,79 €. Το ποσό αφορά περίπου 9.322 υπαλλήλους και 4.500.000 ώρες.

Γ. Για την 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας: Συνολική δαπάνη ύψους 5.163.478,79 €. Το ποσό αφορά περίπου 4.841 υπαλλήλους και 1.800.000 ώρες.

Δ. Για την 4η Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης: Συνολική δαπάνη ύψους 8.594.840,94 €. Το ποσό αφορά περίπου 6.860 υπαλλήλους για 3.200.000 ώρες.

 

Ε. Για την 5η Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: Συνολική δαπάνη ύψους 5.894.435,07 €. Το ποσό αφορά περίπου 4.856 υπαλλήλους για 3.600.000 ώρες.

ΣΤ. Για την 6η Υ.ΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας: Συνολική δαπάνη ύψους 11.263.843,39 €. Το ποσό αφορά περίπου 8.278 υπαλλήλους για 3.600.000 ώρες.

Ζ. Για την 7η Υ.ΠΕ Κρήτης: Συνολική δαπάνη ύψους 4.302.697,26 €. Το ποσό αφορά περίπου 2.953 υπαλλήλους για 1.600.000 ώρες.