Ορίστηκε η νέα Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Αμοιβών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Ορίστηκε η νέα Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Αμοιβών και Τιμών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του ΕΟΠΥΥ, μετά την παραίτηση του προέδρου κ. Δ. Γεωργακέλλου, καθηγητή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Νέος πρόεδρος αναλαμβάνει ο κ. Σταύρος Ντεγιαννάκης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Τα μέλη της Επιτροπής έχουν διετή θητεία και το έργο της Επιτροπής, σύμφωνα με την Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη, περιλαμβάνει:

1. τη διαπραγμάτευση και τυχόν αναθεώρηση των ισχυουσών τιμών αποζημίωσης στην παροχή υπηρεσιών υγείας, νοσηλείας, ιατρικών εξετάσεων, θεραπευτικών πράξεων στα υπαγόμενα πρόσωπα – δικαιούχους, όπως αυτά ορίζονται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Οργανισμού.

2. τη διαπραγμάτευση τιμολογιακής πολιτικής και συμφωνιών κάθε είδους, ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, προκειμένου να παρέχονται βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας, οικονομικά αποδοτικότερες, με βάση ποιοτικά κριτήρια.

3. τη διαπραγμάτευση με τους αρμοδίους φορείς και επιχειρήσεις, ποσοστού έκπτωσης στην αποζημίωση υγειονομικού υλικού, ιατρικού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, επί των τιμών, που ορίζονται στο Παράρτημα του ΕΚΠΥ.

Τα μέλη της Επιτροπής είναι :

1. ΝΤΕΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια τη ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΑΝΝΑ, Καθηγήτρια και Πρόεδρο του Τμήματος Χημείας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΟΥΣ, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με αναπληρωτή τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΨΥΧΟΓΙΟ, Προϊστάμενο του Τμήματος Συλλογής, Επεξεργασίας και Τεκμηρίωσης Οικονομικών Στοιχείων.

3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων της Διεύθυνσης Συμβάσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με αναπληρώτρια την ΑΓΓΕΛΩ ΑΛΟΓΑΚΟΥ, Προϊστάμενο του Τμήματος Συμβάσεων Παροχών Π.Φ.Υ.

4. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΡΙΝΕΑ, Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Φαρμακείων Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με αναπληρώτρια την ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΒΑΝΗ, Υπάλληλο του Τμήματος Σχεδιασμού, Παρακολούθησης Θεραπευτικών Μέσων και Αξιοποίησης Ελέγχων της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

5. ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΜΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Παροχών Ασθένειας σε είδος Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεύθυνσης Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με αναπληρώτρια την ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΥΡΟΥ, Υπάλληλο του Τμήματος Διμερών Συμφωνιών και Συμβάσεων.

6. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΟΥΛΑΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Αναπτυξιακών Έργων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με αναπληρώτρια την ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού Παροχών, Κοστολόγησης-Τιμολόγησης Ιατροτεχνολογικών, Υγειονομικού Υλικού και ΣΕΔ.

7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, πτυχιούχος Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου, Εκτελεστικό μέλος ΔΣ του ΚΕΤΕΚΝΥ, με αναπληρωτή τον ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΝΙΚΟΛΕΝΤΖΟ, Οικονομολόγο.

8. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΑΚΑΣ, Ιατρός Χειρουργός, με αναπληρωτή τον ΓΕΩΡΓΙΟ-ΦΙΛΙΠΠΟ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗ, Οικονομολόγο, Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΚΕΤΕΚΝΥ.

9. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΛΥΤΑΣ, Οικονομολόγος, με αναπληρώτρια την ΖΩΗ ΚΟΥΤΗ-ΣΠΥΡΑΝΤΖΟΥ, Δικηγόρο

 

Διαβάστε επίσης:

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Ξαναδείτε το gatekeeping, κ. Ξανθέ!

In this article