Νέα απόλυση οροθετικού μετά την επιστροφή του από αναρρωτική άδεια

Ιδιωτική εταιρεία αρνήθηκε να αποδεχτεί την εργασία οροθετικού εργαζομένου, μετά την επιστροφή του από μακροχρόνια αναρρωτική άδεια. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο εργαζόμενος απολύθηκε εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι φορέας του ιού HIV, για την οποία είχε ενημερώσει τον εργοδότη.

Η εργοδότρια εταιρεία ισχυρίστηκε ότι ο πραγματικός χρόνος απασχόλησης του εργαζόμενου στην επιχείρηση ήταν μόλις 13 ημέρες και μάλιστα ως μαθητευόμενου, ενώ υστερούσε σε τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθώς και σε απόδοση σε σχέση με τους συναδέλφους του. Επίσης, η εταιρεία επικαλέστηκε οικονομικοτεχνικούς λόγους για την απόλυσή του, ενώ αρνήθηκε ότι γνώριζε σχετικά με την πάθησή του.

Μετά τη διενέργεια της εργατικής διαφοράς στο ΣΕΠΕ, η εργοδότρια εταιρεία έκανε τρεις προσπάθειες συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, προτείνοντας όμως στον εργαζόμενο να επανέλθει στην εργασία του με δυσμενέστερους όρους, τους οποίους δεν αποδέχτηκε.

Σύμφωνα με το Πόρισμα που εξέδωσε ο Συνήγορος, κατόπιν συνεκτίμησης του αποδεικτικού υλικού που τέθηκε υπόψη του από τα δύο μέρη, η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του εργαζόμενου έλαβε χώρα λόγω της ασθένειάς του, καθώς ο εργοδότης δεν απέδειξε ότι δεν γνώριζε το πρόβλημα της υγείας του και δεν δικαιολόγησε επαρκώς τους λόγους για τους οποίους τον απομάκρυνε.

Ενόψει των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε παράβαση των διατάξεων περί απαγόρευσης των διακρίσεων και εισηγήθηκε την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ επέβαλλε πρόστιμο στον εργοδότη.

In this article