ΕΟΠΥΥ: Πως θα γίνεται η απόδοση δαπανών για τις αποκλειστικές νοσοκόμες

Οδηγίες για τον τρόπο και τη διαδικασία απόδοσης δαπανών για χρήση αποκλειστικής νοσοκόμας, εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ. Όπως διευκρινίζεται στην σχετική απόφαση, «η αναγνώριση απόδοσης δαπάνης για τη χρησιμοποίηση αποκλειστικής/ού νοσοκόμου ανά νοσηλεία και μέχρι δύο νοσηλείες το μήνα, είναι δυνατή μόνο σε κρατικά νοσοκομεία, για ασθενείς με βαριά γενική κατάσταση, για τους οποίους απαιτούνται ιδιαίτερες φροντίδες, μόνο κατά τη διάρκεια της νύκτας και μέχρι 8 νύκτες».

Ωστόσο, στην περίπτωση που απαιτείται παράταση χρήση αποκλειστικής νοσοκόμας θα αποζημιώνεται μέχρι συνολικά 12 νύχτες. Σε εξαιρετικά περιπτώσεις κινητικά αναπήρων, η αποζημίωση αποκλειστικής νοσοκόμας δύναται να καλύπτει το σύνολο της νοσηλείας του δικαιούχου που έχει χρόνια πάθηση ή αναπηρία με ποσοστό 80% και άνω από επιτροπή ΚΕΠΑ.

Η αποζημίωση ορίζεται σε 30 ευρώ για κάθε νύκτα τις καθημερινές και σε 45 ευρώ τα σαββατοκύριακα και τις αργίες.

Για την απόδοση της δαπάνης στους δικαιούχους απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

– Ιατρική βεβαίωση του διευθυντή της κλινικής του κρατικού νοσοκομείου, για την αναγκαιότητα της χρήσης αποκλειστικής.

– Έγκριση του ελεγκτή ιατρού

– Αντίγραφο του εξιτηρίου

– Απόδειξη παροχής υπηρεσιών της αποκλειστικής

– Βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας, προκειμένου να αποδοθεί το σύνολο των ημερών νοσηλείας.

In this article