Το 80% των προβλημάτων όρασης μπορούν να αποφευχθούν με την κατάλληλη πρόληψη

12-10-2017

Το 80% των προβλημάτων – διαταραχών της όρασης είναι δυνατόν να αποφευχθεί ή και να προληφθεί, με την λήψη κατάλληλων μέτρων πρόληψης. Αυτό αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Όρασης (World Sight day), όπως αυτή έχει καθιερωθεί και είναι η δεύτερη Πέμπτη κάθε Οκτώβρη, που για το έτος 2017, είναι η 12η Οκτωβρίου 2017.

Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην πρόληψη της Τυφλότητας  και επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για το πρόβλημα της μερικής ή ολικής απώλειας της όρασης -τυφλότητας, ως ένα διεθνές ζήτημα δημόσιας υγείας. Μέσω ενημερωτικών εκστρατειών και δράσεων, σε παγκόσμιο επίπεδο, με αφορμή την εν λόγω Παγκόσμια Ημέρα, επιδιώκεται η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού σε θέματα φροντίδας και υγείας των οφθαλμών και προαγωγής της όρασης.

Η όραση είναι μία αίσθηση που σχετίζεται με διάφορες παραμέτρους, οι οποίες συνδέονται με την κατάσταση του οφθαλμού και της οπτικής του ικανότητας, την παθολογία αυτού, την ύπαρξη βλαβών ή διαταραχών, το φυσικό περιβάλλον, την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση με τις στάσεις και τις κοινωνικές συμπεριφορές, τις γνώσεις και τις εμπειρίες κάθε ανθρώπου, καθώς και τις ιδιαιτερότητες της κάθε στιγμής.

Η λήψη κατάλληλων μέτρων προάσπισης της υγείας των οφθαλμών, πρόληψης διαφόρων παθήσεων , καθώς και η αποφυγή παραγόντων κινδύνου που είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε σοβαρές βλάβες ή και σε σημαντική απώλεια της όρασης, είναι καθοριστικοί σε κάθε επίπεδο της καθημερινής μας ζωής.

Στο πλαίσιο προαγωγής της σφαιρικής υγείας του οφθαλμού και της όρασης, ιδιαίτερη σημασία διαδραματίζει η πρόληψη και η αντιμετώπιση των ατυχημάτων και των τραυματισμών που επηρεάζουν τους οφθαλμούς και την όραση.

Ιδιαίτερα τονίζεται η πρόληψη και η αντιμετώπιση τραυματισμών στην περιοχή των οφθαλμών καθώς και οι συχνότερες αιτίες που τους προκαλούν και που είναι δυνατόν να επηρεάσουν σε σοβαρό βαθμό τα επίπεδα όρασης του ατόμου (π.χ. μικροτραυματισμοί, τραύματα από ακτινοβολία, από χημικές ουσίες, διαπεραστικά τραύματα, κ.α.)

Επίσης, γίνεται αναφορά στην πρόληψη των καταστάσεων αυτών σε παιδιά και ενήλικες με τη λήψη κατάλληλων προστατευτικών μέτρων, ανάλογα με τον χώρο και το περιβάλλον που τα άτομα ενεργούν, π.χ. στο σχολείο, στο σπίτι, στον κήπο, στην εργασία, στην οδήγηση, σε δημόσιους χώρους, στην άθληση , στο παιχνίδι, κ.λ.π. , καθώς και στη διαμόρφωση συμπεριφορών που προστατεύουν και προάγουν την υγεία και την λειτουργικότητα της όρασης.