ασθενής που τον έχει μολύνει ο κορωνοϊός στο νοσοκομείο

Κορωνοϊός: Τελικά, η ασπιρίνη δεν βοηθά στην αντιμετώπιση του COVID

Παλαιότερες έρευνες έδειχναν πως ο κορωνοϊός μπορεί να μας χτυπήσει πιο ελαφριά εάν πάρουμε ασπιρίνη. Τώρα, νέα μελέτη λέει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Η μελέτη RECOVERY αποτελεί μια τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή, στην οποία εξετάζονται διάφορες πιθανές θεραπείες που μπορεί να βελτιώσουν την έκβαση σε νοσηλευόμενους ασθενείς με κορωνοϊό.

Οι ασθενείς με νόσο COVID-19 βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο θρόμβωσης. Με συχνότερη επιπλοκή την πνευμονική εμβολή. Η  μελέτη RECOVERY έγινε μεταξύ του Νοεμβρίου 2020 και Μαρτίου 2021. Και συμπεριέλαβε περίπου 15.000 νοσηλευόμενους ασθενείς για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ασπιρίνης ως αντιθρομβωτικού φαρμάκου. Η ασπιρίνη είναι ευρέως διαδεδομένο αντιθρομβωτικό φάρμακο. Και χρησιμοποιείται για την ελάττωση της δημιουργίας θρόμβων σε διάφορα νοσήματα.

Ο κορωνοϊός δεν καταπολεμάται με την ασπιρίνη

Συνολικά 7,351 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 150 mg ασπιρίνης μια φορά ημερησίως έναντι 7,541 ασθενών που έλαβαν τη συνήθη θεραπεία για τη νόσο COVID-19.

Στη μελέτη δεν φάνηκε ότι η χορήγηση ασπιρίνης μείωσε τη θνητότητα σε νοσηλευόμενους ασθενείς με νόσο COVID-19. Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στο πρωτογενές καταληκτικό σημείο της μελέτης που ήταν η θνητότητα την ημέρα 28 από την έναρξη των συμπτωμάτων (17% στο σκέλος της ασπιρίνης έναντι 17% στο σκέλος που έλαβε τη συνήθη θεραπεία).

Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια σε όλες τις προγραμματισμένες αναλύσεις διαφόρων υποομάδων ασθενών. Οι ασθενείς που έλαβαν ασπιρίνη είχαν μια ελαφρώς μειωμένη διάρκεια νοσηλείας. Η μέση διάρκεια νοσηλείας ήταν 8 ημέρες σε όσους έλαβαν ασπιρίνη. Έναντι 9 ημερών για τους ασθενείς που έλαβαν συνήθη θεραπεία. Ένα μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών έλαβε εξιτήριο εντός των 28 ημερών στο σκέλος της ασπιρίνης (75% έναντι 74%). Χωρίς ωστόσο το εύρημα αυτό να είναι επαρκές ώστε να δικαιολογήσει την ευρεία χορήγηση ασπιρίνης σε νοσηλευόμενους ασθενείς με νόσο COVID-19.

Μεταξύ εκείνων που δεν υποστηρίζονταν με μηχανικό αερισμό κατά την ένταξη στη μελέτη δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στο ποσοστό των ασθενών που χρειάστηκαν διασωλήνωση ή κατέληξαν από τη νόσο (21% έναντι 22%). Για κάθε 1000 ασθενείς που έλαβαν ασπιρίνη περίπου 6 περισσότεροι ασθενείς εμφάνισαν μείζονα αιμορραγία. Και περίπου 6 λιγότεροι ασθενείς παρουσίασαν θρομβοεμβολικό επεισόδιο.

Συμπερασματικά, η μελέτη RECOVERY δεν έδειξε όφελος στη μείωση της θνητότητας από τη χορήγηση ασπιρίνης για την πρόληψη θρομβοεμβολικών επεισοδίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:
Κορωνοϊός: Ποια διατροφή αποτρέπει την σοβαρή νόσο

In this article