Άδειασαν τα ράφια των φαρμακείων από φάρμακα και εμβόλια

26-09-2017

Άδειασαν τα ράφια των φαρμακείων τα οποία πλέον δεν διαθέτουν σε δεκάδες φάρμακα και εμβόλια. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι η απόφαση της διοίκησης του ΕΟΦ να προχωρήσει σε νέα απαγόρευση Παράλληλων  Εξαγωγών  και  Ενδοκοινοτικής  Διακίνησης  για πέντε ακόμη σκευάσματα, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό σε 29 σκευάσματα.

Η απόφαση ελήφθη «μετά από διαρκή  αξιολόγηση  των  στοιχείων  επάρκειας φαρμάκων  στην  αγορά…. , προκειμένου  να  εξασφαλισθούν  οι  εμβολιαστικές ανάγκες των ασθενών», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΕΟΦ.  Συγκεκριμένα:

–          Προστίθενται στον κατάλογο των προσωρινά απαγορευομένων προς παράλληλη εξαγωγή, ενδοκοινοτική διακίνηση και αποθεματοποίηση, τα φάρμακα M-M-RVAXPRO PS.INJ.SUS., PRIORIX   PS.INJ.SOL., PRIORIX-TETRA  PS.INJ.SOL., PNEUMOVAX 23 INJ.SOL., D.T.VAX INJ.SUSP.

 

–          Τα  φάρμακα  που  απαγορεύεται  προσωρινά  να  αποτελέσουν  αντικείμενο παράλληλων  εξαγωγών  &  ενδοκοινοτικής  διακίνησης είναι :

INFANRIX HEXA, κόνις και εναιώρημα για ενέσιμο εναιώρημα, GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA, RIXENSART, BELGIUM

ΙΝFANRIX IPV HIB, κόνις και εναιώρημα για ενέσιμο εναιώρημα, GLAXOSMITHKLINE AEBE

ΤΕΤRAVAC, Ενέσιμο εναιώρημα, SANOFI PASTEUR MSD SNC

PENTAVAC, Κόνις και εναιώρημα για ενέσιμο εναιώρημα SANOFI PAST EUR MSD SNC

ΙΝFANRIX TETRA, Ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα, GLAXOSMITHKLINE AEBE

BOOSTRIX POLIO, Ενέσιμο εναιώρημα, GLAXOSMITHKLINE AEBE

HEXYON, Ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα, SANOFI PASTEUR  MSD SNC, FRANCE

REPEVAX, Ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα, SANOFI PASTEUR MSD SNC, FRANCE

ENGERIX, Ενέσιμο εναιώρημα 20MCG/1ML GLAXOSMITHKLINE AEBE

ENGERIX, Ενέσιμο εναιώρημα  10MCG/0,5 ML GLAXOSMITHKLINE AEBE

HBVAXPRO Ενέσιμο εναιώρημα 10 MCG/1 ML SANOFI PASTEUR MSD SNC, FRANCE

HBVAXPRO, Ενέσιμο εναιώρημα 40  MCG/1 ML SANOFI  PASTEUR MSD SNC, FRANCE

HBVAXPRO Ενέσιμο εναιώρημα 5 MCG/0,5 ML SANOFI  PASTEUR MSD  SNC, FRANCE

HAVRIX Ενέσιμο εναιώρημα 1440 elisa units/dose (1ml) GLAXOSMITHKLINE AEBE

HAVRIX Ενέσιμο εναιώρημα 720 elisa units/dose (0,5 ml) GLAXOSMITHKLINE AEBE

VAQTA Ενέσιμο εναιώρημα 25 U/0,5 ML  SANOFI  PASTEUR  MSD  SNC, FRANCE

VAQTA Ενέσιμο εναιώρημα 50 U/1 ML SANOFI  PASTEUR  MSD  SNC, FRANCE

PREVENAR-13 Ενέσιμο εναιώρημα 0,5ml/PF. SYR. PFIZER L.T.D. ENGLAND

PNEUMO-23   Eνέσιμο διάλυμα 25MCGx23/0,5MLPFS SANOFI  PASTEUR  EUROPE, FRANCE

PNEUMOVAX 23 Ενέσιμο διάλυμα 0,5 ml/vial( 1dose) MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε

M-M-RVAXPRO Κόνις & διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα MSD VACCINS, FRANCE,

PRIORIX Κόνις & διαλύτης για ενέσιμο  διάλυμαGLAXOSMITHKLINE  AEBE

PRIORIX-TETRA Κόνις & διαλύτης για ενέσιμο  διάλυμα GLAXOSMITHKLINE AEBE

D.T.VAX  Eνέσιμο Εναιώρημα (2+20)  IU

Στην σχετική απόφαση υπογραμμίζεται ότι, η απόφαση εφαρμόζεται άμεσα και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της απαγορεύεται κάθε αποθεματοποίηση των εν λόγω  προϊόντων.   Και καταλήγει: « Σε κάθε περίπτωση, η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην εγχώρια αγορά κατά προτεραιότητα από όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας,  φαρμακαποθήκες,  φαρμακεία)  σύμφωνα  με  τη  ζήτηση  και  τη συνταγογράφησή τους,  είναι επιβεβλημένη».