“Αδιόρθωτο” το νέο διορθωμένο δελτίο τιμών

26-12-2016

Και πάλι βρίθει λαθών το για πολλοστή φορά διορθωμένο δελτίο τιμών το οποίο ανήρτησε την προηγούμενη Τετάρτη ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς στην ιστοσελίδα του υπουργείου Υγείας και όπως έχει ανακοινωθεί θα ισχύει από 7 Ιανουρίου.

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας με επιστολή προς τον κο Σαλμά διαμαρτύρεται διότι δεν ελήφθησαν υπόψη οι ενστάσεις των εταιρειών με συνέπεια αρκετές από τις τιμές που έχουν δοθεί να είναι κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Συγκεκριμένα η επιστολή του ΣΦΕΕ επισημαίνει:

– μη ευθυγράμμιση προϊόντων co-marketing
– μη ευθυγράμμιση γενοσήμων με πρωτότυπα
– μερική εναρμόνιση των πολυσυσκευασιών
– μη εφαρμογή της ΥΑ για τα προϊόντα με τιμή<10€
– μη διαγραφή κωδικών από προϊόντα τα οποία δεν κυκλοφορούν
– μη αποκατάσταση τιμής Ορφανών Προϊόντων

Ο ΣΦΕΕ κλείνοντας την επιστολή κάνει έκκληση στον κο Σαλμά προκειμένου να ομαλοποιηθεί η αγορά και οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση στις θεραπείες που τους είναι απαραίτητες, να παρέμβει

προσωπικά διασφαλίζοντας την τήρηση της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας προκειμένου να μην προκληθεί οποιαδήποτε στρέβλωση στην αγορά και κυρίως να μην υπάρξουν ελλείψεις φαρμάκων.

Βάννα Κεκάτου