Αυτεπάγγελτη έρευνα για τους αναισθησιολόγους της Σάμου που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε επεμβάσεις διακοπής κύησης

12-06-2017

Τη διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας για την φερόμενη άρνηση αναισθησιολόγων του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου να συμμετέχουν σε επεμβάσεις τεχνητής διακοπής κύησης επικαλούμενοι λόγους ηθικής συνείδησης, ξεκινά ο Συνήγορος του Πολίτη.

Πιο αναλυτικά, η σχετική απόφαση προβλέπει τη διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας:

  • Τις περιστάσεις υπό τις οποίες προέκυψε η άρνηση των αναισθησιολόγων του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου να συμμετέχουν σε επεμβάσεις τεχνητής διακοπής κύησης και τη νομιμότητα της επίκλησης λόγω ηθικής συνείδησης από την πλευρά τους.
  • Την εξασφάλιση έγκαιρης και ασφαλούς πρόσβασης των χρηστών υπηρεσιών υγείας που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου σε επεμβάσεις τεχνητής διακοπής κύησης σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.
  • Τις διαδικασίες που ενεργοποιήθηκαν από τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, τα διοίκηση της 2η1 ΥΠΕ και τον Ιατρικό Σύλλογο Σάμου αφενός για την εξασφάλιση της τήρησης των δεοντολογικών υποχρεώσεων και υπηρεσιακών καθηκόντων των αναισθησιολόγων του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου και αφετέρου για την προστασία των δικαιωμάτων των κατοίκων που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα του ανωτέρου νοσοκομείου.