Αλλαγές στο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που λαμβάνουν 70.000 εργαζόμενοι

13-03-2018

Έρχονται αλλαγές στο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που λαμβάνουν περισσότεροι από 70.000 δημόσιοι υπάλληλοι, κυρίως νοσηλευτές αλλά και εργαζόμενοι των ΟΤΑ στην καθαριότητα! Συγκεκριμένα, σε εφαρμογή του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε τον περασμένο Ιανουάριο, δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία συστήνεται επιτροπή αρμόδια για την υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η επιτροπή εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, θα πρέπει να εκπονήσει σχέδιο δράσης για την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου στους χώρους όπου παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας. Παράλληλα, στο έργο της περιλαμβάνεται ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας, του τρόπου υπολογισμού του ύψους αλλά και των κατηγοριών του επιδόματος, καθώς και η υπαγωγή των ειδικοτήτων ή κλάδων και χώρων εργασίας στα ανωτέρω κριτήρια.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η επιτροπή οφείλει να υποβάλει τη σχετική μελέτη, αλλά και την ποσοτικοποίηση της εκτιμώμενης επίπτωσης των προτάσεών της, έως τις 30 Μαΐου.