Σε αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση ύψους 174 εκατομ ευρώ προχώρησε η Famar

13-12-2018

Στην αναδιάρθρωση, ανακεφαλαιοποίηση και ενδυνάμωση της κεφαλαιακής της δομής προχώρησε η Famar. Συγκεκριμένα, η νέα στρατηγική της περιλαμβάνει συμφωνία αναδιάρθρωσης ύψους 174 εκατ. ευρώ, με διαγραφή χρέους της τάξεως των 116 εκατ. ευρώ και εν μέρει ανταλλαγή ιδίων κεφαλαίων καθώς και ένεση ρευστότητας ύψους 57,6 εκατ. ευρώ. Την συμφωνία στηρίζουν πλήρως όλοι οι μέτοχοι και οι κύριοι δανειστές της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, «ο Όμιλος Famar, , κορυφαία εταιρεία παροχής υπηρεσιών παραγωγής και ανάπτυξης στο φαρμακευτικό κλάδο και τον κλάδο των καλλυντικών στην Ευρώπη, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιτυχή ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης, ανακεφαλαιοποίησης και ενδυνάμωσης της κεφαλαιακής της δομής».

Η αναδιάρθρωση αυτή, αναφέρει η ανακοίνωση, « έρχεται ως επιστέγασμα της σημαντικής προόδου που σημείωσε η Famar σε συνέχεια της υπαγωγής της στην πλατφόρμα της Pillarstone τον Μάρτιο του 2017» και «παρέχει περαιτέρω σταθερότητα και μακροχρόνια οικονομική ασφάλεια στον Όμιλο».

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, προβλέπεται η μείωση των υπαρχόντων οικονομικών υποχρεώσεων της Famar από 234 εκατ. ευρώ σε 118 εκατ. ευρώ, και η επέκταση του χρόνου αποπληρωμής κατά έξι χρόνια. Επιπλέον η Pillarstone δεσμεύεται για την παροχή νέων κεφαλαίων της τάξεως των 57.6 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση του μακροχρόνιου αναπτυξιακού πλάνου της Famar, και την εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρείες για κεφάλαιο κίνησης.