Αναλώσιμα διαβήτη: «Συναγερμός» στον ΕΟΠΥΥ για αθέμιτες πρακτικές εξυπηρέτησης οικονομικών συμφερόντων

23-08-2022

Για αθέμιτες πρακτικές εξυπηρέτησης οικονομικών συμφερόντων, που ενδεχομένως οδηγούν σε μονοπωλιακές τακτικές και παραπληροφόρηση, πίσω από τη φημολογία για τα αναλώσιμα διαβήτη κάνει λόγο ο ΕΟΠΥΥ. Όπως αναφέρει σε μακροσκελή ανακοίνωσή του, «το τελευταίο διάστημα η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και το Υπουργείο Υγείας έχουν γίνει αποδέκτες παραπλανητικών και ανυπόστατων δημοσιευμάτων και φημολογιών ότι οι ασθενείς πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου Ι θα στερηθούν υπηρεσίες παροχής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, «όχι μόνο δεν κόβονται παροχές, αλλά ο Οργανισμός εξασφάλισε πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και προϊόντα που δεν αποζημιώνονταν μέχρι τώρα, όπως οι πομποί που τους αγόραζαν μόνοι τους οι ασφαλισμένοι». Ειδικότερα, ο Οργανισμός ένταξε στην αποζημίωση νέες καινοτόμες αντλίες ινσουλίνης πρωτοπορώντας ως οργανισμός, και καθιστώντας τη χώρα μέσα στις ελάχιστες που αποζημιώνουν προϊόντα νέας τεχνολογίας που διευκολύνουν την καθημερινότητα ασθενών με χρόνια νοσήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τώρα δίνεται στους ασθενείς η δυνατότητα επιλογής αφού ο ΕΟΠΥΥ με την απόφαση του εντάσσει στην αποζημίωση όλα τα συστήματα συνεχούς καταγραφής ή στιγμιαίας παρακολούθησης των τιμών της γλυκόζης που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο προϊόντων του, ενώ επίσης σημαντικό γεγονός είναι ότι δεν αποκλείεται και η ένταξή νέων προϊόντων στο μέλλον.

Μάλιστα, όπως ρητά προβλέπεται στον κανονισμό παροχών, καμία συμμετοχή δεν θα καταβάλουν οι ασθενείς για τις παρεχόμενες συσκευές και τα αναλώσιμα αυτών που είναι απαραίτητο για την τακτική παρακολούθησή τους. Επιπρόσθετα επεκτείνεται η αποζημίωση των stand alone συστημάτων παρακολούθησης γλυκόζης που δεν απαιτούν τη χρήση αντλίας ινσουλίνης.

Τέλος, ο ΕΟΠΥΥ υπογραμμίζει πως «ο νέος ΕΚΠΥ επιλύει στρεβλώσεις και περιορισμούς στην πρόσβαση των διαβητικών ασθενών σε καινοτόμα ιατρ/κά προϊοντα (όπως πρόταση για χορήγηση συστημάτων καταγραφής γλυκόζης και σε άλλους τύπους διαβήτη όπως ΣΔ Κύησης, ΣΔ λόγω παγκρεατεκτομής κα). Επιπλέον δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την εισαγωγή ποιοτικών χαρακτηριστικών στα προϊόντα διαβήτη και παράλληλα καταργούνται γραφειοκρατικές διαδικασίες που προκαλούν καθυστερήσεις στην έγκριση χορήγησης των προϊόντων στους ασθενείς με ΣΔ».

Και σημειώνει: «Ο ΕΟΠΥΥ είναι διαμέτρου αντίθετος με αθέμιτες πρακτικές εξυπηρέτησης οικονομικών συμφερόντων, που ενδεχομένως οδηγούν σε μονοπωλιακές τακτικές και παραπληροφόρηση. Ο Οργανισμός παραμένει προσηλωμένος στο στόχο του και θα συνεχίσει το διάλογο και την επικοινωνία με τους ασθενείς και τους επίσημους φορείς εκπροσώπησης τους, θα ανταλλάσσει απόψεις σε κλινικά θέματα με τις επιστημονικές ιατρικές εταιρείες, γιατί βούληση και πρωταρχικό μέλημα της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ και του Υπουργείου Υγείας αποτελεί η καθολική και ισότιμη πρόσβαση των δικαιούχων σε καινοτόμες τεχνολογίες υγείας, χωρίς αποκλεισμούς και στρεβλώσεις, εξοικονομώντας πόρους στο σύστημα υγείας με όρους κόστους οφέλους, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας».