Αναμόρφωση της νομοθεσίας για τα δικαιώματα ανθρώπων με αναπηρία

30-12-2016

Σε προνομοθετική δημόσια διαβούλευση τέθηκε «Πρόταση για τη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων προς το σκοπό της αναμόρφωσης της νομοθεσίας για την Αναπηρία και τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία» του υπουργού Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης.
Αντικείμενο της πρωτοβουλίας αποτελεί η εισαγωγή προτάσεων και η θέσπιση μέτρων για την έμπρακτη άρση των διακρίσεων, της περιθωριοποίησης και των αποκλεισμών των ανθρώπων με αναπηρία από τους τομείς της εκπαίδευσης, της εργασίας, των κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και των υπηρεσιών υγείας, του πολιτισμού και από την εν γένει πρόσβασή και συμμετοχή τους στην καθημερινότητα της ζωής.

Αναγνωρίζοντας την αξία του διαλόγου με όλες τις ομάδες ενδιαφέροντος και τους πολίτες για τη συνδιαμόρφωση δημοσίων πολιτικών,  θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση (προδιαβούλευση) πρόταση για τη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων προς το σκοπό της αναμόρφωσης της νομοθεσίας για την Αναπηρία σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Η προνομοθετική δημόσια διαβούλευση έχει ως στόχο τη συλλογή παρατηρήσεων, σχολίων και προτάσεων πριν την έναρξη της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, έτσι ώστε ο νομοθέτης να έχει τη δυνατόν πληρέστερη εικόνα των αναγκών αλλά και των πιθανών ειδικών προβλημάτων τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τον υπό κατάρτιση νόμο.

 

Μετά την ολοκλήρωση της προνομοθετικής δημόσιας διαβούλευσης και πριν την υποβολή στο Κοινοβούλιο, το νομοσχέδιο θα τεθεί σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση στον δικτυακό τόπο Opengov.gr όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία.