Ανάσα ο συμψηφισμός χρεών Δημοσίου-Επιχειρήσεων για τον ΣΕΙΒ

26-12-2016

 Ανάσα για το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προιόντων είναι η απόφαση της κυβέρνησης να συμπεριλάβει στο νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, του συμψηφισμού χρεών μεταξύ Δημοσίου και Επιχειρήσεων για χρέη του ευρύτερου δημόσιου τομέα μεταξύ αυτών και των ασφαλιστικών ταμείων και των νοσοκομείων του ΕΣΥ.

Οι εταιρείες Μέλη του ΣΕΙΒ, που ακόμη προσπαθούν να ορθοποδήσουν από τις τεράστιες απώλειες που υπέστησαν με το PSI+ του 2010, από  το κούρεμα των ομολόγων που υποχρεώθηκαν να δεχθούν για τις οφειλές των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, των ετών 2007-2009, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα ρευστότητας από τις συνεχείς καθυστερήσεις στην εξόφληση των οφειλών των Νοσοκομείων, που σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνουν ακόμη και τους 18 μήνες. Πέρα από τις καθυστερήσεις όμως, το πρόβλημα της ταμειακής ασφυξίας επιτείνεται  από το γεγονός ότι όλες οι εταιρείες του κλάδου πρέπει να είναι και είναι απόλυτα συνεπείς ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, διότι διαφορετικά δεν τους επιτρέπεται η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα αλλά ούτε και η είσπραξη των απαιτήσεών τους.

 Ο συμψηφισμός του ΦΠΑ, που στην πλειοψηφία των αγαθών Υγείας ανέρχεται σε 23%, είναι ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα των προμηθευτών των Μονάδων του ΕΣΥ και των Ασφαλιστικών Ταμείων, στο πλαίσιο πάντα των χρηστών συναλλακτικών ηθών, αφού δεν μπορεί η μια πλευρά – εν προκειμένω το Δημόσιο – να απαιτεί συνέπεια ενώ το ίδιο, όχι μόνο να αγνοεί την κείμενη νομοθεσία που προβλέπει την αποπληρωμή των οφειλών εντός εξήντα (60) ημερών (Ν.4152/13), αλλά να οδηγεί στον «ξαφνικό θάνατο» τις επιχειρήσεις του κλάδου, λόγω οικονομικής ασφυξίας.

 Ο ΣΕΙΒ απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ι. Στουρνάρα,  ζητώντας του να δεχθεί αντιπροσωπεία του Συνδέσμου, για να αναπτύξει τις απόψεις και τις προτάσεις του Συνδέσμου, ώστε αυτή η θέληση της Κυβέρνησης να ενισχύσει την ρευστότητα των επιχειρήσεων και να μη μείνει κενό γράμμα λόγω των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων που παρατηρούνται από την πλευρά των Δημόσιων Νοσοκομείων και των Ασφαλιστικών Ταμείων, στην τεκμηρίωση και εκκαθάριση των απαιτήσεων των προμηθευτών.