Ανασυγκρότηση των Υγειονομικών Επιτροπών από το Υπουργείο υγείας

26-12-2016

Στην ανασυγκρότηση των Ειδικών Υγειονομικών Επιτροπών προχώρησε του υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για την Ειδική Υγειονομική Επιτροπή Αθήνας για τη Φυματίωση, την Ειδική Υγειονομική Επιτροπή Αθήνας για τις νευροψυχικές νόσου και την Ειδική Υγειονομική Επιτροπή Αθήνας για τον καρκίνο και λοιπές νόσους. 

Οι Επιτροπές θα συνεδριάζουν τουλάχιστον μια φορά το μήνα και εκτάκτως κάθε φορά που θα υπάρξουν αντικειμενικά αυξημένες και έκτακτες ανάγκες. Η χωρική αρμοδιότητα των Ειδικών Υγειονομικών Επιτροπών Αθήνας για τη Φυματίωση, τις Νευροψυχικές Νόσους, τον Καρκίνο και λοιπές Νόσους περιλαμβάνει τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης. 

Σημειώνεται ότι η θητεία της κάθε Επιτροπής είναι διετής και λήγει στις 31.12.2016.