Ανεξέλεγκτη η χρήση των μηχανημάτων βιοσυντονισμού ακόμη και σε χώρους εκδηλώσεων

19-04-2018

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο χρήσης μηχανημάτων βιοσυντονισμού ή βιοανάδρασης για διαγνωστικούς η άλλους σκοπούς. Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Έβρου, το τελευταίο διάστημα καταγράφεται αυξητική τάση του φαινομένου και συγκεκριμένα εταιρείες οι οποίες διακινούν ή προωθούν τα εν λόγω μηχανήματα διοργανώνουν – συμμετέχουν σε εκδηλώσεις. Στο τέλος δε της εκάστοτε εκδήλωσης οι οργανωτές αναφέρουν ότι θα διενεργηθούν τεστ της γενικής κατάστασης της υγείας  των παραβρισκόμενων.

Όπως διευκρινίζει ο Ιατρικός Σύλλογος Έβρου:

  1. Ο βιοσυντονισμός δεν είναι  διαγνωστική μέθοδος με τον όρο που χρησιμοποιείται από την συμβατική κλασσική ιατρική.
  2. Ο βιοσυντονισμός αποτελεί μέρος της εναλλακτικής ιατρικής
  3. Δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά η αποτελεσματικότητα της μεθόδου
  4. Η κυκλοφορία των μηχανημάτων βιοσυντονισμού  απαιτεί  την σήμανση CE
  5. Η λειτουργία ιατρείων και κέντρων βιοσυντονισμού θα πρέπει να υπόκεινται στην Υπουργική απόφαση ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.154949/2010 (ΦΕΚ1918/Β/2010) «Όροι  και προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών», όπως αυτή ισχύει σήμερα.
  6. Η ύπαρξη της τεχνολογίας του βιοσυντονισμού δεν αποτελεί και προϋπόθεση αυτόματης αποδοχής εφαρμογής της πράξης.

«Σε κάθε περίπτωση ιατρικές εξετάσεις που γίνονται σε χώρους εκτός νόμιμα αδειοδοτημένων ιατρείων είναι παράνομες και διενεργούνται χωρίς την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου. Ο ιατρός που πιθανώς συμμετέχει σε τέτοιες ενέργειες υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο  Ι.Σ. ΕΒΡΟΥ και συνιστά στους πολίτες να είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά μη τεκμηριωμένες επιστημονικά μεθόδους.  Όπως τονίζει, ο  θεράπων  ιατρός  τους  είναι  ο  μόνος  επιστημονικά  υπεύθυνος  για  την  αντιμετώπιση  των προβλημάτων υγείας  που έχουν.

Παράλληλα, καλεί τους πολίτες  που  έχουν  λάβει  ή  πρόκειται  να  λάβουν  υπηρεσίες  με  χρήση  τέτοιων μηχανημάτων, να ενημερώνουν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (για γιατρούς τον Ιατρικό Σύλλογο) προκειμένου να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι για την τήρηση των διατάξεων για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών.