Ανοίγουν 150 Kέντρα Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων

25-06-2018

«Ανοίγουν» 150 Κέντρα Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων για την υποστήριξη των ατόμων τρίτης ηλικίας αλλά και τον συντονισμό υφιστάμενων δημοτικών δομών. «Το κράτος οφείλει να αντιμετωπίζει ολιστικά την τρίτη ηλικία και τη δημιουργική ένταξή της στην κοινωνία και να ενισχύσει τη διαγενεακή αλληλεγγύη, διότι οι ηλικιωμένοι έχουν πολλά να προσφέρουν στους νέους και το αντίστροφο» δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, στο πλαίσιο διημερίδας του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με θέμα «Κοινωνίες και πόλεις φιλικές προς την τρίτη ηλικία».

Όπως ανακοίνωσε, θα ιδρυθεί μέσω ΈΣΠΑ μία νέα διοικητική δομή, σε 150 Κέντρα κοινότητας. Πρόκειται για τα Κέντρα Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΟΦΗΛΙ) και όπως είπε η κα Φωτίου. «η δομή αυτή δίνει πληροφορίες και λειτουργεί υποστηρικτικά στα άτομα της τρίτης ηλικίας, ενώ, ταυτόχρονα, συντονίζει τρεις υφιστάμενες δημοτικές δομές: Τα 62 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), 800 περίπου ΚΑΠΗ και το “Βοήθεια στο Σπίτι” με 3.500 εργαζόμενους. Με αυτόν τον τρόπο, αναβαθμίζουμε και τα υφιστάμενα ΚΑΠΗ, έναν κορυφαίο θεσμό, ο οποίος, όμως, με την πάροδο του χρόνου έχασε τη δυναμική του και απαξιώθηκε».