Άνοιξαν οι εγγραφές για το Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας

26-12-2016

Άνοιξε η διαδικασία εγγραφής και για επιπλέον τύπους και ομάδες ενδιαφερομένων  για το Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας ενώ ορίσθηκε ως καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής η 18η Νοεμβρίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου πλέον καλύπτεται το σύνολο των πιθανά ενδιαφερόμενων για συμμετοχή σε κάποιον εκ των προκαθορισμένων οργανωτικών αξόνων του υπό διαμόρφωση ΔΗΥΥ (Δημόσιοι Φορείς, Ιδιωτικές Εταιρείες, Επιστημονικές Εταιρείες,, Ερευνητικά Ιδρύματα και Πανεπιστήμια, Ιδιωτικοί Πάροχοι Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας κ.α.).

Η διαδικασία θα παραμείνει ανοικτή μέχρι και την 18/11/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 03:00 μμ και θα ολοκληρωθεί με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και την τελική εισήγηση διαμόρφωσης του Δικτύου από το Εθνικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας προς τον Υπουργό Υγείας.

Η γενική γραμματεία του Υπουργείου υγείας υπενθυμίζει  πως η εγγραφή των ενδιαφερομένων απαιτεί τη χρήση λογαριασμού τύπου gmail. ενώ για να μεταβεί κα΄ποιος στην ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής πρέπει να πατήσει  εδώ.