Αντιδραση ΠΦΣ για πώληση ΜΗΣΥΦΑ μέσω internet

26-12-2016

Την προσεχτική διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που θα αφορά στη διακίνηση των ΜΗΣΥΦΑ, ζητά ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, μετά και τη σχετική «φασαρία» που έγινε για τη διακίνηση ή όχι αυτών μέσα από το διαδίκτυο. Ο ΠΦΣ έχει προτείνει στον Υπουργό Υγείας  ειδική ρύθμιση που κατοχύρωνε την πώληση των συγκεκριμένων φαρμάκων μόνο από τα φαρμακεία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου, μετά την εναρμόνιση  της Κοινοτικής Οδηγίας στην Ελληνική Νομοθεσία από τον Απρίλιο 2013 ισχύουν νέες ρυθμίσεις για την λειτουργία του φαρμακευτικού εμπορίου (φαρμακαποθήκες – φαρμακεία).

Η οδηγία απαιτεί καθιέρωση  νέων κανόνων διάθεσης φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων που δεν αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά συστήματα των Κρατών μελών.

Συγκεκριμένα  απαιτεί  νέο τρόπο διάθεσης μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου και ζητά ρυθμιστικές αποφάσεις από το Υπουργείο Υγείας για την διακίνηση των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΥΣΥΦΑ) και των φαρμάκων εκτός θετικής λίστας.

Η ρύθμιση αυτή τροποποιήθηκε από το Υπουργείο Υγείας μετά από παρέμβαση του ΕΟΦ, αλλά  με τρόπο που δεν ικανοποιούσε τον ΠΦΣ και που κατά την εκτίμησή του έθετε σε κίνδυνο τη Δημόσια υγεία.

Η σχετική διάταξη απεσύρθη τελικά με παρέμβαση του ΠΦΣ, στην χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, από τον Υπουργό Υγείας.  

Κατόπιν αυτών ο ΠΦΣ αναφέρει ότι θα συμμετέχει ενεργά στην διαμόρφωση ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για την εφαρμογή ηλεκτρονικών πωλήσεων μέσα από τα φαρμακεία με μια πανελλήνια πλατφόρμα που θα ελέγχεται από τον ΠΦΣ και το Υπουργείο έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα, η τιμή και η θεραπευτική αποτελεσματικότητα των προϊόντων που θα διακινούνται, συνεκτιμώντας και την υπάρχουσα Ευρωπαϊκή εμπειρία.