Αντίστροφη μέτρηση για νέες διοικήσεις στο ΕΣΥ – Εντός Σεπτεμβρίου το σχετικό νομοσχέδιο, τι προβλέπει

Ε.Σ.Υ.
22-08-2023

Εντός Σεπτεμβρίου αναμένεται το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για το νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων και προϊσταμένων στο Δημόσιο. Αμέσως μετά την ψήφισή του θα δρομολογηθούν οι αλλαγές στις διοικήσεις των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ με υψηλή προτεραιότητα στα νοσοκομεία.

Οι φορείς θα ομαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το εύρος, τη σπουδαιότητα των δραστηριοτήτων τους και τη γεωγραφική τους κατανομή. Στην πρώτη κατηγορία θα κατανεμηθούν οι μεγάλοι φορείς πανελλαδικής εμβέλειας όπως είναι ο ΕΟΠΥΥ και ο ΕΟΦ. Στη δεύτερη κατηγορία θα ενταχθούν φορείς τοπικής εμβέλειας ενώ σε ξεχωριστή κατηγορία, θα τοποθετηθούν οι επτά διοικητικές υγειονομικές περιφέρειες και τα 106 νοσοκομεία της χώρας.

Τα κριτήρια επιλογής θα είναι διαφορετικά για κάθε κατηγορία. Σε πρώτη φάση θα αξιολογούνται τα αντικειμενικά προσόντα των υποψηφίων (σπουδές, προϋπηρεσία κ.λπ.), Όσοι προκρίνονται στη δεύτερη φάση θα συμμετέχουν σε δομημένη συνέντευξη. Η τελική επιλογή θα γίνεται από τον αρμόδιο υπουργό που εποπτεύει τον φορέα ή από το Υπουργικό Συμβούλιο ανάμεσα στους τρεις υποψηφίους που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία.

Η θητεία των διοικητών αυξάνεται από τα τρία στα τέσσερα έτη, ενώ με την ανάληψη των καθηκόντων τους θα υπογράφουν συμβόλαια απόδοσης, με συγκεκριμένους στόχους. Εάν οι στόχοι επιτυγχάνονται τότε θα προβλεφθεί η δυνατότητα καταβολής μπόνους παραγωγικότητας. Σε διαφορετική περίπτωση, ο αρμόδιος υπουργός εισηγείται την άμεση παύση του στο Υπουργικό Συμβούλιο.