Απαντήσεις της διοίκησης σχετικά με τις μετακινήσεις προσωπικού στο νοσοκομείο Ζακύνθου

21-04-2018

Αρνείται κατηγορηματικά ο διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου Ζακύνθου ότι εισηγήθηκε μετά από πίεση της διοίκησης την μετακίνηση  της  Προϊσταμένης  του  Αναισθησιολογικού  Τμήματος-Χειρουργείου  στο Ορθοπεδικό Τμήμα. Υποστηρίζει δε ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, κ. Πολάκης, δεν έχει στοχοποιήσει τη συγκεκριμένη Προϊσταμένη, όπως σκόπιμα προσπάθησαν να παρουσιάσουν κάποιοι συνδικαλιστικοί παράγοντες.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ο Διευθυντής τονίζει ότι:

1)      Η εν λόγω Προϊσταμένη μετακινήθηκε με απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ζακύνθου, η οποία μας διαβιβάστηκε αρμοδίως για την υλοποίησή της και είναι δεσμευτική για την Νοσηλευτική Υπηρεσία. Σε εφαρμογή αυτής, ο Δ/ντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας εισηγήθηκε την τοποθέτησή της σε αντίστοιχο Νοσηλευτικό Τμήμα, ως Προϊσταμένη, όπως ρητά αναφέρεται στην απόφαση του Δ.Σ.

2)      Η τοποθέτηση της Προϊσταμένης στο Ορθοπεδικό Τμήμα έγινε σε συναφές Νοσηλευτικό Τμήμα με αυτό που υπηρετούσε πριν, με βάση την εμπειρία της σε θέματα χειρουργικής νοσηλευτικής.

3)      Η νέα Προϊσταμένη του Αναισθησιολογικού Τμήματος – Χειρουργείου έχει προϋπηρεσία 17,5 έτη, εκ των οποίων  τα  12  έτη  απασχολείται  στο  χώρο  του  Χειρουργείου,  τα  δε τελευταία  7  έτη  ασκεί  καθήκοντα αναπληρώτριας Προϊσταμένης του παραπάνω τμήματος ευδόκιμα και αποτελεσματικά. Άρα, πρόκειται για στέλεχος του Νοσοκομείου το οποίο δεν είναι άσχετο με το συγκεκριμένο χώρο, διασφαλίζοντας με αυτόν το τρόπο  την  ομαλή  διαδοχή  στη  θέση  ευθύνης  της  Προϊσταμένης  του  Αναισθησιολογικού  Τμήματος – Χειρουργείου.

4)      Δεν ειπώθηκε ποτέ από εμένα στη Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων, στις 16-04-2018, ότι έχω υποστεί οποιαδήποτε πίεση από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου με σκοπό τη μετακίνηση της εν λόγω Προϊσταμένης, ούτε ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, κ. Πολάκης, έχει στοχοποιήσει τη συγκεκριμένη Προϊσταμένη, όπως σκόπιμα προσπάθησαν να παρουσιάσουν κάποιοι συνδικαλιστικοί παράγοντες.

5)      Οι  μετακινήσεις  των  λοιπών  Προϊσταμένων  έγιναν  υποχρεωτικά  λόγω  της  μετακίνησης  της  εν  λόγω Προϊσταμένης και δεν σχετίζονται σε καμία περίπτωση με την επαγγελματική τους επάρκεια και τις διοικητικές ικανότητες, τις οποίες αναγνωρίζουμε και εκτιμούμε και δημόσια.

6)      Οι μετακινήσεις του προσωπικού είναι πάγια πρακτική σε όλα τα Νοσοκομεία της Χώρας και εργαλείο Διοίκησης που αποσκοπεί στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Τμημάτων.

Σημειώνεται ότι με ανακοίνωσή του το Σωματείο έκανε λόγο για παράνομες και επικίνδυνες μετακινήσεις ενώ είχε υποστηρίξει ότι ο ίδιος ο Δ/ντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είχε παραδεχτεί  ότι α)  δεχόταν επανειλημμένες επί εννιαμήνου πιέσεις από τη Διοίκηση του νοσοκομείου  προκειμένου να εισηγηθεί την τιμωρητικού τύπου μετακίνηση της προϊσταμένης του χειρουργείου β) ενώ συνέδεσε την μετακίνηση της προϊσταμένης του χειρουργείου με τη στοχοποίησή της από τον ίδιο τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κατά την επίσκεψή στο Νοσοκομείο , πριν περίπου ένα χρόνο.