Απελευθέρωση των τιμών στα ΜΗΣΥΦΑ με απόφαση του υπουργείου Υγείας

26-12-2016

Απελευθέρωση των τιμών στα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα αλλά με ποσοστό κέρδους που μπορεί να «πέσει» έως και στο …0%  καθώς και οριζόντιες μειώσεις τιμών σε πολλά φάρμακα προβλέπει απόφαση του υπουργείου Υγείας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Πρόκειται για την απόφαση «Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων» (ΦΕΚ Β΄ 1530/10-6-2014) η οποία εξειδικεύει τον Νόμο (4254/2014) και έχει ήδη προκαλέσει την έντονη αντίδραση των φαρμακοποιών, οι οποίοι ζητούν από  το νέο υπουργό Υγείας την άμεση ανάκληση των διατάξεων που θίγουν τον κλάδο.

 Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, «η απόφαση ουσιαστικά καταργεί την σταθερή λιανική τιμή στα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ) επιβάλλοντας στους χονδρεμπόρους και τα φαρμακεία ελεύθερη πώληση με ποσοστό κέρδους που μπορεί να φτάσει έως και το μηδέν».

 Ο ΠΦΣ υποστηρίζει ότι εφαρμόζει άδικα και αυθαίρετα οριζόντιες  μειώσεις τιμών σε πολλά φάρμακα χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις τρείς χαμηλότερες χώρες της Ε.Ε, και αφαιρεί συνεχώς φάρμακα από την θετική λίστα επιβαρύνοντας με μεγαλύτερο κόστος τον Έλληνα ασφαλισμένο.

 Ειδικότερα, η σχετική απόφαση προβλέπει:

 Τιμολόγηση των προϊόντων αναφοράς υπό προστασία προβλέπεται ότι η ανώτατη τιμή παραγωγού των φαρμάκων ορίζεται ως ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών μελών της ΕΈ. Διευκρινίζεται επίσης ότι δεν θα εκδίδονται τιμές για φάρμακα που αν και είναι εγκεκριμένα, δεν έχουν πωλήσεις στη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών από την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας έκδοσης τιμώ, ή δεν έχουν πωλήσεις για τρία συνεχή έτη μετά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας τους.

 Τιμολόγηση των προϊόντων αναφοράς χωρίς προστασία προβλέπεται ότι η ανώτατη τιμή παραγωγού μειώνεται αυτόματα είτε στο 50% της τελευταίας τιμής υπό προστασία είτε στον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών μελών της ΕΕ. Ειδικότερα, για τα φάρμακα που δεν υπάρχει γενόσημο με πωλήσεις στην   αγορά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, ισχύει αποκλειστικά ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων τιμών στα κράτη μέλη της ΕΈ. Όταν γενόσημο προϊόν διατίθεται στην αγορά και έχει πωλήσεις, η μείωση κατά 50% εφαρμόζεται ακόμη και αν αυτή είναι χαμηλότερη από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών.

 Για τα προϊόντα τα οποία έληξε η περίοδος προστασίας της δραστικής ουσίας πριν από την 01.01.2012 εφαρμόζονται οριζόντιες μειώσεις τιμών κάθε φορά που δημοσιεύεται Δελτίο τιμών. Ειδικότερα, για το πρώτο Δελτίο Τιμών που θα εκδοθεί μετά την δημοσίευση της παρούσης, οι τιμές όλων των προϊόντων πριν από την 01.01.2012 με υπάρχουσα λιανική τιμή πάνω από 12 ευρώ ανά συσκευασία μειώνονται κατά 8% επί της χονδρικής τιμής. Ομοίως, οι τιμές όλων των προϊόντων  με υπάρχουσα λιανική τιμή από 6,00 έως 11,99 ευρώ μειώνονται κατά 4% και των προϊόντων κάτω του 5,99 δεν μειώνονται.

 Τιμολόγηση των γενόσημων προϊόντων η ανώτατη τιμή  παραγωγού ή εισαγωγέα ορίζεται στο 65% της τιμής των αντίστοιχων φαρμάκων αναφοράς. Συγκεκριμένα η τιμή, εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον τρία φάρμακα αναφοράς, ορίζεται στο 65% του μέσου όρου των τριών χαμηλότερων τιμών. Η διάταξη αυτή ισχύει για όλα τα προϊόντα που θα λάβουν άδεια κυκλοφορίας από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης, για τα γενόσημα προϊόντα τα οποία έλαβαν άδεια κυκλοφορίας από 01.01.2012 και μετά, και για όλα τα γενόσημα που αντιστοιχούν σε δραστικές ουσίες που έχασαν την προστασία τους από 01.01.2012 και μετέπειτα.

 Για τα γενόσημα φάρμακα εφαρμόζεται δυναμική τιμολόγηση.  Για κάθε 250.000 ευρώ πωλήσεις οι τιμές μειώνονται περαιτέρω κατά 1% και μέχρι 15%.  Για  τα  υπόλοιπα  γενόσημα   φάρμακα,  εφαρμόζονται οριζόντιες μειώσεις τιμών, κατά 4% για εκείνα με υπάρχουσα λιανική τιμή πάνω από 12 ευρώ, κατά 2% για εκείνα με λιανική τιμή από 6,00 έως 11,99 ευρώ.