Απλήρωτοι από το Μάρτιο του 12 στο Ψυχιατρείο Θεσ/νίκης

26-12-2016

Την Παρασκευή 10 Μαΐου 2013   οι εργαζόμενοι του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν τετράωρη στάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στην 3η ΥΠΕ, 12πμ πλατεία Αριστοτέλους, καταγγέλλοντας την διοίκηση του νοσοκομείου την ΥΠΕ και το υπουργείο υγείας  για τον συνεχή εμπαιγμό τους εδώ και ένα χρόνο  μη καταβάλλοντας δεδουλευμένες αμοιβές από τον Μάρτιο 2012. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν να μπορούν με αξιοπρέπεια να προσφέρουν τις υπηρεσίες στους συνανθρώπους τους.