Από 1/2/15 ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δαφνί απέχει από τα υπηρεσιακά του καθήκοντα

26-12-2016

Την ώρα που το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής «στενάζει» από προσωπικό, ο πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου φαίνεται ότι απολαμβάνει ειδικά προνόμια! Όπως προκύπτει από την αλληλογραφία του προϊσταμένου του με το Τμήμα Προσωπικού, ο κ. Παναγούλης, υπάλληλος κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γραφείο Ιματισμού του ΨΝΑ, από τον περασμένο Φεβρουάριο δεν εμφανιζόταν στην Ιματιοθήκη ούτε ασκούσε τα καθήκοντά του ως εργαζόμενος σε αυτήν. 

Σύμφωνα με τα εβδομαδιαία δελτία παρουσίας των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου η απουσία του είναι συστηματική και καθημερινή και πέραν των 3 έως 5 ημερών άδεια για την άσκηση των καθηκόντων του στο Σύλλογο Εργαζομένων που δικαιούται. 

Μάλιστα, με αναφορά του προς τη Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας ο προϊστάμενος της Ιματιοθήκης τον περασμένο Φεβρουάριο ενημερώνει πως « ο υπάλληλος Παναγούλης Νικόλαος που μετακινήσατε με απόφαση διοικητή στις 14/11/2-14, παρουσιαζόταν μέχρι και τις 31/1/2015 στην αποθήκη για κάποιες ώρες και μετά βρισκόταν στο Σύλλογο Εργαζομένων εφόσον είναι και πρόεδρος αυτού. Ως εκ τούτου δεν ανέλαβε ποτέ το αντικείμενο για το οποίο είχε μετακινηθεί με αποτέλεσμα να επιβαρυνόμαστε στην Ιματιοθήκη. Από την 1/2/2015 σταμάτησε να έρχεται και στην αποθήκη και ήταν μόνιμα στο Σύλλογο. Μετά από αυτά δεν μπορώ να τον συμπεριλάβω στο παρουσιολόγιο της Ιματιοθήκης και ζητώ άμεσα υπάλληλο ο οποίος θα την αναλάβει. Παρακαλώ, δε, και για τις δικές σας ενέργειες δεδομένου ότι από πλευράς προσωπικού είμαστε σε οριακό επίπεδο και δυσχεραίνονται οι εργασίες μας». 

Η διοίκηση του νοσοκομείου ζητεί εγγράφως ενημέρωση για το θέμα και η επίσημη απάντηση είναι ότι «ο υπάλληλος Παναγούλης Νικόλαος από 2/2/2015 δεν προσφέρει τις υπηρεσίες του στο γραφείο όπου έχει μετακινηθεί από 14/11/2014».