Από Αη Γιαννιού το νέο διορθωμένο δελτίο τιμών

26-12-2016

Εξεδόθη το νέο διορθωμένο δελτίο τιμών με τιμών με τις ανώτατες τιμές πώλησης φαρμάκων σε όλη την επικράτεια με ισχύ από τη Δευτέρα 7/1/13. Στις χονδρικές και νοσοκομειακές τιμές όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το Υπουργείο Υγείας δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. Στις λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ 6.5%. Στις περιοχές που ισχύουμειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.