Από δικές τους Υγειονομικές Επιτροπές ευθύνης τους θα εξετάζονται θέματα δημόσιων υπαλλήλων

26-12-2016

Διευκρινίσεις για τις Υγειονομικές Επιτροπές ασφαλισμένων ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, έδωσε την Τρίτη ο ΕΟΠΥΥ.  Όπως διευκρινίζει, αιτήματα μονίμων υπαλλήλων  του Δημοσίου,  θα εξετάζονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές ευθύνης τους. 

Ειδικότερα, οι Α΄  βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές είναι αρμόδιες  α) για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών, β) για το χαρακτηρισμό νοσημάτων που χρήζουν νοσηλείας για τη χορήγηση άδειας έως είκοσι δύο (22) ημερών το χρόνο, γ)για κάθε άλλο θέμα υγείας του υπαλλήλου το οποίο έχει σχέση με τα υπηρεσιακά του καθήκοντα. 

Οι  Β’ βάθμιες  Υγειονομικές Επιτροπές είναι αρμόδιες : α) για την κρίση ενστάσεων κατ’ αποφάσεων των πρωτοβάθμιων επιτροπών β) για την απόλυση από την υπηρεσία λόγω ασθένειας  και γ) για την κρίση της αποκατάστασης της υγείας όσων  αναδιορίζονται. 

Συνεπώς οι ασφαλισμένοι ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ θα συνεχίσουν  να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Προσωπικού των Υπηρεσιών τους για τη διευθέτηση θεμάτων που αφορούν στις Υγειονομικές Επιτροπές.