Από τη Γκερνίκα του Πικάσο, στις προτάσεις του ΣΦΕΕ για την Υγεία

26-12-2016

Η αναφορά του προέδρου του ΣΦΕΕ κου Πασχάλη Αποστολίδη στην Γκερνίκα, τον πίνακα του Πάμπλο Πικάσο στη διάρκεια του δείπνου εργασίας του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, παρουσία του γενικού γραμματέα Υγείας κου Ιωάννη Μπασκόζου της υφυπουργού Οικονομίας Βιομηχανίας και Ανάπτυξης κας Θεοδώρας Τζάκρη και πολλών θεσμικών παραγόντων του χώρου της Υγείας,  ήχησε ως κραυγή αγωνίας αλλά και ως σαφές μήνυμα με παραλήπτες την ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Μήνυμα διάλυσης και καταστροφής για αυτά που θα επακολουθήσουν εάν συνεχίσουν να συσσωρεύονται τα προβλήματα που έχουν φέρει το χώρο της Υγείας σε συνθήκες ασφυκτικής πίεσης.

Και μολονότι ο κ. Μπασκόζος κατά την ομιλία του, αναγνώρισε τη σημασία του κλάδου και υπογράμμισε τις προθέσεις της κυβέρνησης για εξορθολογισμό του rebate, υπογραμμίζοντας την αδράνεια των προηγούμενων κυβερνήσεων ως τη βασική αιτία που έχει οδηγήσει τη λειτουργία του συστήματος Υγείας στα σημερινά οριακά επίπεδα, η ουσία παραμένει, αφού οι κίνδυνοι από ένα σύστημα υγείας που λειτουργεί οριακά, είναι και υπαρκτοί και ορατοί.  

Με τη φαρμακευτική δαπάνη να έχει φτάσει πλέον στο 50% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου – πρόδηλα ανεπαρκής για τις ανάγκες των ελλήνων ασθενών – και τη φαρμακοβιομηχανία να καλείται να σηκώσει το 26% του βάρους  της  χρηματοδότησης αυτής της δαπάνης, με μια σειρά επιβολής οριζόντιων μέτρων με αποκορύφωμα το νοσοκομειακό claw back, το σύστημα κινδυνεύει να υποστεί την ίδια απόλυτη καταστροφή που υπέστη η πόλη Γκερνίκα των Βάσκων στον Ισπανικό Εμφύλιο το 1937, από τους 32 τόνους εκρηκτικών των πιλότων του Φράνκο και του Χίτλερ.

Στο πλαίσιο ανατροπής αυτής της κατάστασης ο ΣΦΕΕ καταθέτει τις προτάσεις του προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, για μια σειρά δράσεων προκειμένου να αποσοβηθεί ο κίνδυνος κατάρρευσης του συστήματος. Συγκεκριμένα προτείνει: 

Θεσμοθέτηση ειδικού κονδυλίου για ανασφάλιστους και πρόσφυγες και εξαίρεση του κόστους των εμβολίων από τη φαρμακευτική δαπάνη

Ο κλάδος ζητάει για την επιπρόσθετη δαπάνη της κάλυψης των προσφύγων και των ανασφάλιστων συμπολιτών μας  να ανευρεθούν εναλλακτικοί πόροι χρηματοδότησης και όχι την πρόχειρη λύση της συμπερίληψης τους στον προϋπολογισμό του 1,945 δις ευρώ που θέτει εν αμφιβόλω την φαρμακευτική περίθαλψη εν γένει των ελλήνων ασθενών.

Σαφές χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των οφειλών του Δημοσίου προς τις εταιρίες

Μόνο για το 2015 οι οφειλές αυτές εκτιμώνται στα 1,2 δις €, επιπροσθέτως οι εταιρείες διαμαρτύρονται ότι τυγχάνουν διακριτικής- χειρότερης-μεταχείρισης- σε σχέση με τους υπόλοιπους παρόχους.

Ελεγχόμενο clawback μέσω της επιβολής πλαφόν, απλοποίηση του συστήματος υποχρεωτικών εκπτώσεων (rebate) και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

Συγκεκριμένα ο Κλάδος διεκδικεί: α) τον καθορισμό ενός ανώτατου clawback εφόσον προκύπτει πιστοποιημένη υπέρβαση, β) την αντικατάσταση όλων των υπαρχόντων rebates από ένα μοναδικό και απλοποιημένο rebate όγκου πωλήσεων, το οποίο θα προκύψει κατόπιν διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς. Σε ότι αφορά στην παρακολούθηση της δαπάνης και στη διασφάλιση της Διαφάνειας ο ΣΦΕΕ προτείνει τη διάθεση στοιχείων ΗΔΙΚΑ/ΕΟΠΥΥ.

Παράλληλα ο κλάδος ζητεί επιτακτικά να ενισχυθούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως η υποχρεωτική χρήση θεραπευτικών πρωτοκόλλων και οδηγίες κλινικής πρακτικής, μητρώα ασθενειών, κ.ο.κ. τα οποία θα βοηθήσουν στον έλεγχο του όγκου και συγκράτησης των δαπανών, αλλά και θα ενισχύσουν την επενδυτική δραστηριότητα σε αντίθεση με τα υπάρχοντα φοροεισπρακτικά μέτρα. 

Έλεγχος του όγκου της συνταγογράφησης και απλοποίηση του μοντέλου τιμολόγησης 

Το κλειδί για τον έλεγχο της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης είναι ο έλεγχος του όγκου συνταγογράφησης.  Αποτελεί προτεραιότητα επίσης η ενεργοποίηση της επιτροπής διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ με την άμεση θέσπιση κριτηρίων ώστε να εξοικονομηθούν πόροι για την αποζημίωση νέων φαρμάκων και να αυξηθεί η πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες. Σε ότι αφορά στην τιμολόγηση είναι πάγια θέση του ΣΦΕΕ να ορίζεται ως χαμηλότερη τιμή – τόσο για τα εντός πατέντας (on patent), όσο και για τα εκτός πατέντας (off-patent) φαρμακευτικά προϊόντα – ο μέσος όρος των 3 χαμηλότερων τιμών που ισχύουν στην Ε.Ε. Επιπλέον, καθώς το παρόν σύστημα τιμολόγησης έχει εξαντλήσει τα περιθώριά του, είναι επιτακτική ανάγκη η δημιουργία ενός νέου απλοποιημένου συστήματος τιμολόγησης το οποίο θα προκύψει με διαβούλευση και δεν θα επηρεάζει τις τιμές άλλων χωρών.

Προτάσεις και θέσεις για τη στήριξη και ενίσχυση των επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη, αποσκοπώντας στη διατήρηση και περαιτέρω αύξηση των υπαρχόντων θέσεων εργασίας υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης.

α) Στόχος όπως υπογραμμίζει ο ΣΦΕΕ, είναι να τριπλασιαστούν οι εισροές κονδυλίων για Κλινικές Μελέτες από τα €80 εκ. στα €240εκ. Ειδικά για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας με καινοτόμα φάρμακα απαιτείται η απελευθέρωση πόρων από την περαιτέρω διείσδυση των γενοσήμων φαρμάκων, όπως άλλωστε συμβαίνει διεθνώς.

β) Σχεδιασμός πλαισίου φορολογικών και επενδυτικών κίνητρων για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των ελληνικών με τις ξένες εταιρίες, ώστε να προχωρήσουν σε επενδύσεις που θα παράξουν καινοτομία και θα υποστηρίξουν το ερευνητικό δυναμικό της χώρας, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

γ) Στήριξη και ενίσχυση ενεργειών εξωστρέφειας και επιχειρηματικής ανάπτυξης και προώθηση και αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη διασύνδεση της έρευνας και ανάπτυξης με την παραγωγική συνεργασία ελληνικών και διεθνών εταιριών.

Σύντομα θα φανεί εάν η κυβέρνηση αξιοποιήσει κάποια από τις προτάσεις του ΣΦΕΕ, προκειμένου να ευοδωθούν οι «κοινοί στόχοι ηγεσίας  του υπουργείου Υγείας και της φαρμακοβιομηχανίας»,  για τις οποίους έκανε λόγο, ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας Υγείας κος Μπασκόζος στο δείπνο του ΣΦΕΕ και αφορούν πρωταρχικά την πρόσβαση των ασθενών σε αξιοπρεπή  περίθαλψη. Ευχή όλων βέβαια – και κυρίως των ασθενών – είναι, η κραυγή απόγνωσης που εκφράζει ο Πικάσο με τη Γκερνίκα και χρησιμοποίησε “πετώντας το γάντι” προς τη κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ κος Αποστολίδης να φτάσει σε ευήκοα ώτα προκειμένου να αποφευχθεί η πανωλεθρία ενός “Βατερλώ” στο χώρο της Υγείας αποτυπωμένη αυτή σε έναν άλλο γνωστό πίνακα, αυτόν του Ουίλλιαμ Σάντλερ.