Αποσυνδέεται το claw back του ’14 από του ’13 για τις ιδιωτικές κλινικές

26-12-2016

Υπογράφηκε σήμερα από τον  Υπουργό Υγείας, Θάνο Δημόπουλο, και εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο, η Υπουργική Απόφαση με την οποία αποσυνδέεται το claw back του έτους 2014 από εκείνο του 2013 όσον αφορά τις ιδιωτικές κλινικές.

Με τη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση αλλάζει ο μαθηματικός τύπος του claw back του έτους 2014 προκειμένου να είναι εφικτή η είσπραξή του, καθώς για το 2013 εκκρεμούν προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).