Αποτελεσματικό το Gilenya

26-12-2016

Θα παρουσιαστούν νέα δεδομένα που επιδεικνύουν τα οφέλη του Gilenya (φινγκολιμόδη) στις εκβάσεις ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ) στο 29ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Έρευνα και τη Θεραπεία της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας (ECTRIMS) στην Κοπεγχάγη της Δανίας, συνεισφέροντας στην αυξανόμενη βάση αποδείξεων για το Gilenya τόσο σε κλινικές μελέτες όσο και σε πραγματικό περιβάλλον.

Νέα δεδομένα τεσσάρων ετών από τις βασικής σημασίας μελέτες FREEDOMS και επέκταση FREEDOMS συν μια ξεχωριστή ανάλυση τριών μελετών (FREEDOMS, FREEDOMS II και TRANSFORMS) θα παρουσιάσουν τα οφέλη της συνεχιζόμενης θεραπείας με Gilenya στη μείωση του όγκου του εγκεφάλου σε σύγκριση με την καθυστέρηση θεραπείας κατά δύο έτη. Αυτά τα στοιχεία θα ενισχύσουν τις γνώσεις μας σχετικά με τη συσχέτιση μεταξύ μείωσης του όγκου του εγκεφάλου και αναπηρίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αποτελεσματική αντιμετώπιση της μείωσης του όγκου του εγκεφάλου στους ασθενείς με ΣΚΠ. Τα δεδομένα από διεθνείς βάσεις δεδομένων και βάσεις δεδομένων των ΗΠΑ σε πραγματικό περιβάλλον θα επιβεβαιώσουν επίσης την ωφέλιμη επίδραση του Gilenya στη μείωση των ποσοστών υποτροπής για τους ασθενείς με ΣΚΠ.

Ο Δρ. Timothy Wright, Global Head Development, Novartis Pharmaceuticals είπε: «Είναι πολύ ενθαρρυντικό για τους ασθενείς το ότι συνεχίζουμε να επιβεβαιώνουμε τα μακροπρόθεσμα οφέλη που παρουσιάζει το Gilenya στη ΣΚΠ. Αυτά τα νέα στοιχεία θα δώσουν έμφαση στη σημασία της βελτίωσης της μείωσης του όγκου του εγκεφάλου και των ποσοστών υποτροπής για τους ασθενείς με αυξανόμενες αποδείξεις για την αποτελεσματικότητα του Gilenya τόσο σε κλινικό όσο και σε πραγματικό περιβάλλον».

Μερικά από τα βασικά σημεία του χαρτοφυλακίου της Novartis σχετικά με τη ΣΚΠ στο ECTRIMS είναι:

  • Έξι αναρτημένες ανακοινώσεις (poster) σχετικά με τη σημασία και την επίδραση του Gilenya στη μείωση του όγκου του εγκεφάλου.
  • Δέκα αναρτημένες ανακοινώσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα του Gilenya τόσο σε κλινικές μελέτες όσο και σε πραγματικό περιβάλλον.
  • Εννέα αναρτημένες ανακοινώσεις, τρεις προφορικές ανακοινώσεις θα ενισχύσουν το προφίλ ανοχής και ασφάλειας του Gilenya.
  • Οκτώ αναρτημένες ανακοινώσεις αναλύουν τις αποδείξεις σε πραγματικό περιβάλλον για το Gilenya.
  • Εννέα αναρτημένες ανακοινώσεις θα ενισχύσουν την επιτυχία του Gilenya σε πραγματικό περιβάλλον.
  • Έντεκα αναρτημένες ανακοινώσεις θα ενισχύσουν  το εύρος της γραμμής παραγωγής της Novartis.

Εκτός από τα προϊόντα Gilenya και Extavia (ιντερφερόνη βήτα-1b για υποδόρια ένεση) που κυκλοφορούν στην αγορά, το χαρτοφυλάκιο ΣΚΠ της Novartis περιλαμβάνει τις ερευνητικές ουσίες BAF312 (siponimod) και AIN457 (secukinumab).