“Απρόθυμοι” να στελεχώσουν τις ΤΟΜΥ οι γιατροί

24-08-2017

«Απρόθυμοι» να στελεχώσουν τις ΤΟΜΥ της νέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, εμφανίζονται οι ιατροί αφοί λίγες ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού, οι σχετικές αιτήσεις είναι περιορισμένες. Μάλιστα το υπουργείο Υγείας αναγκάστηκε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τουλάχιστον για 15 ημέρες προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των υποψηφίων.

Συγκεκριμένα, αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στον προκαθορισμένο διαδικτυακό τόπο tomy.moh.gov.gr.

Επίσης, το υπουργείο Υγείας αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας αποστολής-προσκόμισης της τελικής εξατομικευμένης φόρμας υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017. Επισημαίνεται ότι το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. Αποστολές με σήμανση πέραν  της 15ης Σεπτεμβρίου 2017 δεν γίνονται αποδεκτές και οι αιτήσεις θεωρούνται μη υποβληθείσες.

Υπενθυμίζεται ότι η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες».