Άρθρο του οικονομολόγου Δημ. Πατσάκη, Ασφαλιστικό: Επιστροφή στο παρελθόν

26-12-2016

Ο φέρελπις νέος Υπ.Αν.Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε πως υποστηρίζει αναφανδόν την συντήρηση του αναδιανεμητικού συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, στην προσπάθειά του να ικανοποιήσει την εκλογική πελατεία του κυβερνητικού σχήματος.

Επειδή και ο ίδιος προφανώς δεν (θέλει να;) παραδεχθεί την αδυναμία του προϋφισταμένου καθεστώτος να «αντέξει» το βάρος της σχέσης εργαζομένων-συνταξιούχων μικρότερης του 2:1, θα προσπαθήσω, κάνοντας χρήση επίσημων στοιχείων, να τον επαναφέρω στην –σκληρή- πραγματικότητα:

Στο τελευταίο 3μηνο (Νοέμβριος’14-Ιανουάριος ’15) προστέθηκαν στην ομάδα των συνταξιούχων   30.633  νέοι. Η πλειοψηφία των τελευταίων (57,5%), με βάση την ηλικία τους, είναι μικρότερη των 65 ετών. Το μεγαλύτερο τμήμα αφορά σε απασχολούμενους στον στενό και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Αρκούν ίσως τα δεδομένα που ακολουθούν:

Κατανομή νέων συντ/χων ανα φορέα και ηλικία (κύρια σύνταξη)

     

Περίοδος: Νοέμβριος’14-Ιανουάριος ’15

         

Ηλικία

ΙΚΑ

Συγχ/ντες

Δημόσιο

Ο.Α.Ε.Ε.

Ο.Γ.Α.

Ε.Τ.Α.Α.

Ν.Α.Τ.

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Σύνολο

Έως 55

3.533

472

2.529

1.327

571

149

128

33

8.742

Μερίδιο

23,53%

29,19%

35,63%

36,27%

27,61%

21,38%

31,92%

41,77%

28,54%

56-61

4.703

756

2.217

539

288

149

60

20

8.732

Μερίδιο

31,32%

46,75%

31,23%

14,73%

13,93%

21,38%

14,96%

25,32%

28,51%

Έως 61

54,85%

75,94%

66,86%

51,00%

41,54%

42,76%

46,88%

67,09%

57,05%

Μερίδιο

8.236

1.228

4.746

1.866

859

298

188

53

17.474

62-67

3.652

140

1.157

812

562

206

68

10

6.607

Μερίδιο

24,32%

8,66%

16,30%

22,20%

27,18%

29,56%

16,96%

12,66%

21,57%

67+

3.127

249

1.195

980

647

193

145

16

6.552

Μερίδιο

20,83%

15,40%

16,84%

26,79%

31,29%

27,69%

36,16%

20,25%

21,39%

ΣΥΝΟΛΟ

15.015

1.617

7.098

3.658

2.068

697

401

79

30.633

% Συνόλου

49,02%

5,28%

23,17%

11,94%

6,75%

2,28%

1,31%

0,26%

 

Πηγή: Υπ.Εργασίας,Βάση Δεδομένων “ΗΛΙΟΣ” (επεξεργασία από τον συντάκτη)

   
                   

 

-2-

Λαμβάνοντας εξάλλου υπόψη πως, π.χ. οι Δημόσιοι Υπάλληλοι κατέβαλαν (μόλις από 20ετίας) μικρό μέρος των –τακτικών- τους αποδοχών (σήμερα: 6,67%) ως ασφάλιστρο κύριας σύνταξης, ενώ το προσδόκιμο ζωής τους υπερβαίνει, στην πλειοψηφία τους, την 20ετία, ποιος θα πληρώσει σε βάθος χρόνου το «μάρμαρο», αν όχι η Γενική Φορολογία;

Με ποιά ακριβώς λογική και επίκληση «δημοκρατικά κατακτημένων δικαιωμάτων» και άλλα σχετικά επιχειρήματα, ο συνήθης ανυπεράσπιστος πολίτης/φορολογούμενος είναι αναγκασμένος να υποστεί τις εγκληματικές συνέπειες της διατήρησης του παλαιού ασφαλιστικού status quo;

Μήπως, πριν να εξαγγελθεί ο,τι δήποτε πρέπει να εντρυφούμε π.χ. στις αναλογιστικές μελέτες και τις αναλύσεις των επί μέρους ασφαλιστικών φορέων και δεδομένων;

Τολμώ να υποβάλλω το ερώτημα στον κ. Υπ.Αν. περί της τραγικής κατάστασης του οικείου ασφαλιστικού του τομέα και της επιδείνωσής του ακριβώς εξαιτίας της αιμορραγίας του μέσω των προσφιλέστατων μεθόδων της «εθελουσίας» εξόδου (με αυξημένες αποζημιώσεις κ.τ.λ).